VALDYBA
Paulius_edited.jpg
Valdybos Pirmininkas

PAULIUS

KUČAS

prezidentas@lsusa.lt
+37063090715
Vikte_edited.jpg
Valdybos narys

VIKTĖ 

AŽUKAITĖ

Vaiva_edited.jpg
Valdybos narys

VAIVA

VAIČIULYTĖ

Evelina_edited.jpg
Valdybos narys

EVELINA

SAVICKAITĖ

Ieva_edited.jpg
Valdybos narys

IEVA

LUKOŠEVIČIŪTĖ

Darius_edited.jpg
Valdybos narys

DARIUS

NARBUTAS

Aine_edited.jpg
Valdybos narys

AINĖ

TITENYTĖ