top of page
Untitled (LinkedIn Banner) (2).png
LSU_SA_logo_big_Gražesnis.png

 

LSU SA – tai savarankiškas, ne politinis, savanoriškas susivienijimas, vienijantis Lietuvos sporto universiteto studentus. Studentų atstovybės veiklos tikslas - atstovauti Lietuvos sporto universiteto studentų bendruomenei, ginti jų teises ir teisėtus lūkesčius bei tenkinti jų socialinius, akademinius, kultūrinius, ekonominius ir kitus interesus, koordinuoti LSU SA narių veiklą.

 

Misija - studentų balsas, kuriantis kokybiškas sąlygas studijuoti.

Vizija – LSU geriausiai studentų vertinamas universitetas Lietuvoje, ugdantis ateities lyderius.​​

APIE MUS
LSU SA 
vertybės
image_2022-03-28_002517_edited.jpg
2_edited.jpg

01

Pasitikėjimas - skatinti ir kurti pasitikėjimą savimi ir kitu.

02

Komandiškumas - vienas kito palaikymas, iššūkių įveikimas kartu ir judėjimas bendro tikslo link.

03

Sąžiningumas - sąžiningai ir atsakingai vykdyti savo įsipareigojimus studentams, studentų atstovybei ir universitetui.

04

Demokratiškumas - vadovavimasis viešumo, skaidrumo, lygiateisiškumo ir kitais demokratijos principais.

05

Tobulėjimas - nuolatinis savęs ir kitų skatinimas tobulėti, tuo pačiu ugdant lyderio savybes.

Atstovauti LSU studentams ir ginti jų teises bei teisėtus interesus.

Rūpintis studentų akademine, socialine ir kultūrine gerove.

Telkti studentiją demokratinės, teisinės, pilietinės visuomenės kūrimui Lietuvoje.

Prisidėti prie demokratinės švietimo sistemos, atitinkančios studentų teisėtus interesus ir garantuojančios jų teisių apsaugą, kūrimo.

Tobulinti LSU studijų kokybę ir procesą.

Organizuoti turiningą studentų laisvalaikį ir skatinti kultūrinę veiklą; skatinti akademinės bendruomenės pilietiškumą.

Puoselėti LSU SA vertybes.

Skleisti informaciją apie LSU SA veiklą,

LSU SA 
veiklos tikslai
image_2022-03-28_002440.png
image_2022-03-28_022601.png
image_2022-03-28_022719.png
image_2022-03-28_022815_edited.jpg
image_2022-03-28_023042.png
bottom of page