LSU SA DOKUMENTAI, PROTOKOLAI IR METINĖS ATASKAITOS