top of page
Untitled (LinkedIn Banner) (2).png
LSU_SA_logo_big_Gražesnis.png

 

LSU SA užsiima ir koordinuoja įvairiapusišką veiklą, orientuotą į studentą, tad čia gali rasti organizacijos veiklos vyšnaites, ryškiausius momentus, darbus ir kita.

 

​​

VEIKLA
LSU SA 
vertybės
image_2022-03-28_002517_edited.jpg
2_edited.jpg

01

Pasitikėjimas - skatinti ir kurti pasitikėjimą savimi ir kitu.

02

Komandiškumas - vienas kito palaikymas, iššūkių įveikimas kartu ir judėjimas bendro tikslo link.

03

Sąžiningumas - sąžiningai ir atsakingai vykdyti savo įsipareigojimus studentams, studentų atstovybei ir universitetui.

04

Demokratiškumas - vadovavimasis viešumo, skaidrumo, lygiateisiškumo ir kitais demokratijos principais.

05

Tobulėjimas - nuolatinis savęs ir kitų skatinimas tobulėti, tuo pačiu ugdant lyderio savybes.

Atstovauti LSU studentams ir ginti jų teises bei teisėtus interesus.

Rūpintis studentų akademine, socialine ir kultūrine gerove.

Telkti studentiją demokratinės, teisinės, pilietinės visuomenės kūrimui Lietuvoje.

Prisidėti prie demokratinės švietimo sistemos, atitinkančios studentų teisėtus interesus ir garantuojančios jų teisių apsaugą, kūrimo.

Tobulinti LSU studijų kokybę ir procesą.

Organizuoti turiningą studentų laisvalaikį ir skatinti kultūrinę veiklą; skatinti akademinės bendruomenės pilietiškumą.

Puoselėti LSU SA vertybes.

Skleisti informaciją apie LSU SA veiklą,

LSU SA 
veiklos tikslai
image_2022-03-28_002440.png
image_2022-03-28_022601.png
image_2022-03-28_022719.png
image_2022-03-28_022815_edited.jpg
image_2022-03-28_023042.png
bottom of page