top of page

Valdybos pirmininko rinkimai

Po neeilinių 3 Valdybos narių perrinkimų Studentų parlamento posėdyje (12-19) organizuojamas pirmasis LSU SA Valdybos susitikimas, skirtas išrinkti Valdybos pirmininką iš naujos organo sudėties. Sausio 7 d. vyksiantis Valdybos posėdis bus atviras, todėl kviečiame dalyvauti jame ir stebėti diskusiją dėl kandidatų į pirmininko poziciją, kuri nulems, kas taps kolegialaus organo galva.


Posėdžio darbotvarkė:

  1. Posėdžio sekretoriaus ir pirmininko tvirtinimas.

  2. Kandidatų į LSU SA Valdybos pirmininko postą aptarimas.

  3. LSU SA Valdybos pirmininko rinkimai.


14 peržiūrų

コメント


bottom of page