top of page

Nesąžiningi dėstytojai ir studentai. Ar įmanoma tai pakeisti? (1 dalis)

Atnaujinta: 2020-03-05

Akademinis nesąžiningumas daro didelę neigiamą įtaką universiteto studijų kokybei, jos reputacijai, studentams ir dėstytojams.

Ar sukčiavimas yra blogai?

Šioje dalyje paliesime dėstytojų pusę, 2 (antroje) – studentų.


Nesąžiningas studentas ar dėstytojas tiesiogiai griauna visą švietimo sistemą ir jos reputaciją. Iškraipoma pasiekto išsilavinimo vertė. Sąžiningi studentai praranda stipendijas, jie jaučiasi nemotyvuoti ir nusivylę, nes įdėję daug pastangų mokslams, gauna tokį patį pažymį, kaip ir nesąžiningas studentas. Ar įmanoma tai pakeisti?


Įmanoma, bet tai sunkus darbas. Dėstytojai, tikriausiai, nesutiktų, bet manome, kad šitoje vietoje viskas prasideda nuo jų. Jie turi sukurti tokias sąlygas, kokiose būtų praktiškai neįmanomas akademinis nesąžiningumas. Juk žinome,

kad žmogus visada renkasi lengviausią kelią, o jeigu studentams sudaromas lengvas kelias gauti gerų ir greitų rezultatų būnant akademiškai nesąžiningais, jie tą kelią dažniausiai ir pasirinks, nors jų moralinis kompasas bus geras.

Dėstytojai turi sukurti tokias sąlygas, kokiose būtų praktiškai neįmanomas akademinis nesąžiningumas

Dėstytojai turėtų sąžiningai prižiūrėti egzaminus laikančius studentus, atsiskaitymo metu nepalikti patalpos, kas kartais vyksta, ir pastebėjus nusirašinėjimą, pranešti atitinkamiems padaliniams. Taip pat duoti skirtingus testus/uždavinius skirtingoms grupėms tam, kad nepasklistų klausimai ir atsakymai ar net jų nuotraukos tiems, kas dar egzamino nelaikė.

Mes manome, kad pašalinus akademinį nesąžiningumą, mes pasiektume labai didelį efektyvumą, gerinant studijų kokybę.

Būna atvejų, kai dėstytojai duoda tą patį testą perlaikymui ir net leidžia studentams daugybę kartų laikyti vis tą patį testą tol, kol jį išlaiko. Kyla klausimas: o kam tada mokytis, jei žinau, kas bus atsiskaityme, o nepasisekus, galėsiu perlaikyti atsiskaitymą tiek kartų, kiek reikės?

Akademinis nesąžiningumas vis dar yra įsišaknijęs ne tik pas mus, bet ir kituose Lietuvos universitetuose.

Kai kurie atsiskaitymai būna vykdomi ir nuotoliniu būdu. Ką tai reiškia? Ta reiškia studentas tam tikru laiku atsisėdęs, bet kurioje pasaulio vietoje gali laikyti testą. Ar tai patogu ir greita? Taip. Ar studentas naudosis visomis įmanomomis parankinėmis priemonėmis, kad atsakytų į klausimus? Taip. Gal net gyvai susitiks su grupe ar susiskambins per „messenger“ ir kartu laikys atsiskaitymą? Tikrai taip. Ar tai parodo tikras studento žinias? Nebent kūrybiškumo ir tarpusavio bendradarbiavimo.

Dar vienas svarbus aspektas - dažnai vertinimo kriterijai, atsiskaitymo ir savarankiško darbo organizavimo tvarka pas įvairius dėstytojus būna labai skirtingi, o pats pasiekimų vertinimo tvarkos dokumentas iki galo to nepaaiškina, todėl kyla labai daug nesusipratimų ir interpretacijų tarp studentų ir dėstytojų. Esame ne kartą susidūrę, kai studentai kreipiasi dėl atsiskaitymo tvarkos ar vertinimo kriterijų problemų, bet mes atsivertę tvarkas ir ieškodami tiesos, susiduriame su neapibrėžtumu, arba kai dėstytojo naudojami metodai visiškai prasilenkia su dokumentu.


Žinoma, labai svarbu, kad patys studentai išdrįstų pasipriešinti ir nepasiduotų kitų studentų daromai įtakai dėl akademinio nesąžiningumo.


Su tokiais ar net keistesniais atvejais esame susidūrę ne kartą. Akademinis nesąžiningumas vis dar yra įsišaknijęs ne tik pas mus, bet ir kituose Lietuvos universitetuose. Tai rodo Lietuvos Studentų Sąjungos atliktas tyrimas. Žinoma, situacija gerėja, bet ne taip greitai kaip turėtų.


Mes manome, kad pašalinus akademinį nesąžiningumą, mes pasiektume labai didelį efektyvumą, gerinant studijų kokybę.

Kaip to pasiekti?

  • Kaip studentų atstovybė turime siekti keisti dėstytojų požiūrį, kad jie yra pirminė apsauga nuo studentų neakademiško elgesio. Dėstytojai tikrai turi didelius įrankius stabdant nusirašinėjimą ir plagiavimą. Jų kontrolėje yra atsiskaitymų procedūrų užtikrinimas, savarankiško darbo organizavimas ir žinoma švietimas.

  • Atsisakyti nuotolinių tarpinių egzaminų atsiskaitymus arba sugalvoti, kaip galima būtų užtikrinti tokio būdo sąžiningas atsiskaitymo procedūras.

  • Keisti pasiekimų vertinimo tvarką. Džiaugiamės, kad universitetas klausosi mūsų ir studentų nuomonės ir pats inicijavo to dokumento atnaujinimo darbo grupę į kurią šiuo metu esame pilnai įsitraukę ir mes. Stengsimės teikti siūlymus, kurie būtų orientuoti į studijų kokybės, vertinimo ir atsiskaitymų gerinimą, lygiateisiškumą, paprastumą ir aiškumą.


Ačiū už skaitymą. Laukite kitos dalies, kurioje paliesime studentų akademinį nesąžiningumą.

468 peržiūros

Comentários


bottom of page