top of page

LSU SA pozicija dėl Aukštųjų Mokyklų konsolidacijos

Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybė, atsižvelgusi į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos išleistą įsakymą dėl aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo plano bei kilusio sąmyšio LSU bendruomenėje, surengė atvirą diskusiją su studentais konsolidacijos klausimu, kurios metu buvo pristatyti susijungimo bei autonomijos pliusai ir minusai. Dėl šios priežasties buvo atliktas universiteto studentų nuomonės tyrimas, tad, sužinojus, kad studentijos balsas aukštajai mokyklai aktualiu klausimu pasiskirsto tolygiai, LSU Studentų atstovybė priima šią poziciją: LSU SA laikosi nuomonės, kad studentų apklausos rezultatus dėl konsolidacijos galima traktuoti kaip vieningos nuomonės tarp studentijos nebuvimą, todėl, kad skirtumas tarp „UŽ“ ir „PRIEŠ“ buvo tik 11%, o apklausoje pasirinko dalyvauti tik 38% universiteto studentų. Dėl šios priežasties LSU SA nesiskelbs nei palaikanti, nei nepalaikanti konsolidacijos idėjos, bet ir toliau užsiims švietimu šia tema ir bet kuriuo atveju sieks kurti atstovaujamiems studentams geresnę aukštąją mokyklą, kurioje jie būtų patenkinti studijų kokybe bei socialiniais studijų aspektais. Atsižvelgę į šių dienų situaciją skatiname visus bendruomenės narius aktyviai dalyvauti vykstančiuose procesuose ir susidaryti savo nuomonę patiems.


Коментарі


bottom of page