top of page

Valdybos posėdis

Naujai pasipildžiusi LSU SA Valdyba pradės savo kadencijos darbus nuo diskusijų apie Pirmininko, LSU SA Viceprezidento kandidatūras bei ateities planus. Susitikime birželio 6 dieną 20:00 LSU SA patalpose gyvam klausimų aptarimui.


Posėdžio darbotvarkė:

1. Posėdžio pirmininko tvirtinimas.

2. Posėdžio sekretoriaus tvirtinimas.

3. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

4. LSU SA Valdybos pirmininko kandidatūros svarstymas.

5. LSU SA Viceprezidento kandidatūros svarstymas.

6. Einamieji klausimai.6 peržiūros

Comments


bottom of page