top of page

Valdybos posėdis

Atnaujinta: 03-03

Kovo 4 d. 11:00 vyks nuotolinis LSU SA Valdybos posėdis, kuriame bus svarstomi bei tvirtinami delegatai norintys vykti į Lietuvos studentų sąjungos Konferenciją.


Darbotvarkė:

  1. Sekretoriaus tvirtinimas.

  2. Darbotvarkės tvirtinimas.

  3. Delegatų į LSS Konferenciją svarstymas / tvirtinimas.

  4. Einamieji klausimai.

Posėdžio medžiaga: https://drive.google.com/drive/folders/1c3-tTp5jRYjsFDyaL4pdAzBTN-4Bw2PG?usp=share_link5 peržiūros
bottom of page