top of page

Valdybos posėdis

Birželio 6 d., 19:00 val., šaukiamas Valdybos posėdis, kurio metu bus svarstomi ir tvirtinami prašymai taip pat bus tvirtinami LSU SA viceprezidentai. Naujos kadencijos pradžioje Valdybos nariai rinks ir tvirtins Valdybos pirmininką bei bus aptariami ateities darbai.


Posėdžio darbotvarkė:

  1. Sekretoriaus svarstymas bei tvirtinimas;

  2. Prašymų svarstymas bei tvirtinimas;

  3. LSU SA viceprezidentų pristatymas bei tvirtinimas;

  4. Valdybos pirmininko rinkimas bei tvirtinimas;

  5. Darbų aptarimas ir paskirstymas;

  6. Einamieji klausimai.


Su posėdžio dokumentais galite susipažinti čia.


8 peržiūros

Commentaires


bottom of page