top of page

Valdybos posėdis

Šaukiamas Valdybos posėdis, kurio metu bus svarstomas Narių valdymo nuostatų dokumento projektas, detaliau apibrėžiantis organizacijos veikloje dalyvaujančių asmenų atskaitomybę, jų vertinimą bei kitas su naryste susijusias procedūras. Posėdis vyks gruodžio 7 dieną, 20 val., SA patalpose.


Posėdžio darbotvarkė:

1. Sekretoriaus tvirtinimas.

2. Narių valdymo nuostatų dokumento projekto svarstymas bei tvirtinimas.

5. Einamieji klausimai.


5 peržiūros

Commenti


bottom of page