top of page

Valdybos posėdis

Atnaujinta: 2023-02-25

Artėja vasario 25 d. 17:00 nuotolinis LSU SA Valdybos posėdis, kuriame bus formuojamos rekomendacijos Studentų parlamentui dėl pretendentų sąrašo gauti LSU SA skatinamąją bei LSU vienkartinę stipendiją, remiantis LSU/LSU SA stipendijų nuostatais. Taip pat Valdybos nariai peržiūrės narių prašymus bei studentų atstovų pareiškimus, svarstys einamuosius klausimus.


Darbotvarkė:

  1. Sekretoriaus tvirtinimas

  2. Darbotvarkės tvirtinimas

  3. LSU SA narių prašymų svarstymas.

  4. Studentų atstovų pareiškimų peržiūra.

  5. LSU SA skatinamųjų ir vienkartinių tikslinių stipendijų skirstymas.

  6. Einamieji klausimai.

Posėdžio medžiagą rasite čia.8 peržiūros

Comentarios


bottom of page