top of page

Studentų Parlamento posėdis - galimybė kandidatuoti

Atnaujinta: 01-28

Šaukiamas Studentų Parlamento posėdis, kuris vyks vasario 8 d., 18:00 val., LSU Studentų atstovybės patalpose. Posėdžio metu ne tik apžvelgsime metinę finansų ataskaitą bei Valdybos tarpinės veiklos ataskaitą, bet taip pat rinksime kandidatus į Revizijos ir LSU SA Atestacijos komisijos nario pozicijas bei spręsime kitus aktualius klausimus.


Posėdžio darbotvarkė:

 1. Sekretoriaus svarstymas bei tvirtinimas.

 2. LSU SA Metinės finansų (2023 m.) ataskaitos pristatymas bei tvirtinimas.

 3. LSU SA Valdybos tarpinės veiklos ataskaitos pristatymas bei tvirtinimas.

 4. LSU SA Revizijos tarpinės veiklos ataskaitos pristatymas bei tvirtinimas.

 5. Kandidato į LSU SA Revizijos nario poziciją prisistatymas.

 6. LSU SA Revizijos nario rinkimai.

 7. Kandidato į LSU SA Atestacijos komisijos nario poziciją prisistatymas.

 8. LSU SA Atestacijos komisijos nario rinkimai.

 9. Kandidatų stipendijoms gauti sąrašo svarstymas bei tvirtinimas.

 10. Einamieji klausimai.


Su posėdžio dokumentais galite susipažinti čia.


KANDIDATAVIMAS


Kandidatų dokumentai priimami iki vasario 1 d. 18:00.


Pretenduojant į LSU SA Revizijos nario poziciją reikia pateikti PDF formatu (nusiųsti valdyba@lsusa.lt):

 • gyvenimo aprašymą,

 • motyvacinį laišką, kuriame būtų įvardinti kandidatavimo tikslai, su pareigomis susijusios kompetencijos ir patirtis bei asmeninės savybės,

 • prašymą Valdybai su reikalavimu registruoti, kaip kandidatą į Revizijos nario poziciją pagal šabloną (atsisiųsti paspaudus).

Jeigu kandidatuosi į kelias pozicijas, nepamiršk, jog Revizijos nariu negali būti Prezidentas, Viceprezidentas, Valdybos narys ir Biuro narys.


Kokią galią turi LSU SA Revizija?

 • Revizija gali vienu atveju papeikti SA, o kitu - pagirti SA. Šis unikalus ir kontrastingas organas apima kritišką požiūrį į vykstančius procesus, neabejingą organizacijos tobulėjimo sekimą, patarimų dalinimą. Iniciatyvi Revizija - geresnė SA, tad padėk mums tobulėti.


 

Pretenduojant į LSU SA Atestacijos komisijos nario poziciją reikia pateikti (nusiųsti valdyba@lsusa.lt):

 • gyvenimo aprašymą,

 • motyvacinį laišką, kuriame būtų įvardinti kandidatavimo tikslai, su pareigomis susijusios kompetencijos ir patirtis bei asmeninės savybės,

 • prašymą Valdybai su reikalavimu registruoti, kaip kandidatą į LSU SA Atestacijos komisijos nario poziciją pagal šabloną (atsisiųsti paspaudus).

Jeigu kandidatuosi į kelias pozicijas, nepamiršk, jos LSU SA Atestacijos komisijos nariu negali būti Revizijos narys.


Kuo svarbi yra LSU SA Atestacijos komisija?

 • Atestacijos komisijos rankose - atstovavimo žiniomis nušviesti organizacijos narių protai. Kodėl? Nes atestacijos komisijos nariai veda mokymus studentų atstovams bei vėliau tikrina jų žinias. Viena iš komisijos privilegijų - atleidimas nuo atestacijos laikymo, atsižvelgiant į narių gilinimąsi savo specifinių pareigų ėjimo metu. Tad...čiupk atstovavimo vairą į savo rankas.


Laukiame susidomėjusių, dalyvausiančių posėdyje bei kandidatuojančių į minėtas pozicijas. Laikas veikti!74 peržiūros

Comments


bottom of page