top of page

Studentų Parlamento posėdis

Atnaujinta: 04-12

Šaukiamas Studentų Parlamento posėdis, kuris vyks kovo 21 d., 19:30 val., LSU Studentų atstovybės patalpose. Posėdžio metu ne tik apžvelgsime tarpinę veiklos ir finansų ataskaitą bei taip pat spręsime kitus aktualius klausimus.


Posėdžio darbotvarkė:

 1. Sekretoriaus svarstymas bei tvirtinimas.

 2. Darbotvarkės svarstymas bei tvirtinimas.

 3. LSU SA tarpinės finansų ataskaitos (2024-01-01/2024-02-29) pristatymas bei tvirtinimas.

 4. LSU SA tarpinės veiklos ataskaitos (2023-12-01/2024-02-29) pristatymas bei tvirtinimas.

 5. LSU SA Atestacijos komisijos ataskaitos svarstymas bei tvirtinimas.

 6. Einamieji klausimai.


Su posėdžio medžiaga gali susipažinti čia (pildoma).

*Įrašo papildymas


Ką nuveikėme per kovo 21 dieną vykusį Studentų parlamento posėdį?


Prezidentės Polinos Moskaliovos iškeltų klausimų apie organizacijos veiklą ir finansus aptarimas:

 • Apžvelgti įvykiai ir darbai, kuriuos organizacija spėjo nuveikti nuo gruodžio pradžios iki vasario pabaigos.

 • Informuota, kad finansų priežiūra vyksta pakankamai sklandžiai, buvo patirtos nenumatytos išlaidos, tačiau joms pritarimą išreiškė SA organų nariai.

 • Laukiama žinių iš fondo dėl pateiktos projekto paraiškos.


Atestacijos komisijos pirmininkės Ievos Lukoševičiūtės pristatyta ataskaita:

 • Pasiruošimą atestacijai apėmė mokymai, studentų atstovų kompetencijų kėlimas apie SA ir universiteto struktūras, tvarkas bei jų veikimą.

 • Vyko žinių patikrinimas, vadinamas atestacijos laikymu.

 • Buvo užfiksuoti rekordiniai pirmakursių išlaikytų atestacijų skaičiai pirmojoje rudens semestro atestacijos sesijoje.

 • Visi organizacijos nariai, esantys joje daugiau nei metus išlaikė atestaciją iš pirmojo bandymo.


Socialinių ir akademinių reikalų komiteto (SARK) darbų progresas:

 • SARK organizuotų susitikimų su programų studentais žodinį pagrindinių problemų pristatymą pateikė narė Aiste Dementaviciute. Labiausiai kliūna tvarkaraštis, vertinimo procesas, praktikų ir kitų modulių išdėstymas studijų tinklelyje (į vieną pusmetį supuola sunkesni moduliai, į kitą lengvesni).

 • SARK ir TR komiteto bendrabučių tvarkų atnaujinimo darbo grupės veiklos apžvalgą ir tolimesnius žingsnius nusakė koordinatorė Samanta Pronckutė. Įvyko susitikimas su infrastruktūros skyriaus darbuotojais, aptarti siūlymai ir šiuo metu laukiama atsakymo iš sporto ir partnerystė prorektoriaus V.Bružo dėl darbo eigos. Gali būti suformuota darbo grupė su SA ir universiteto atstovais, arba gali tekti iškart pristatyti studentų siūlymus Rektorato posėdyje.


Jau visai netrukus skelbsime sekantį, tačiau neeilinį rinkiminį-ataskaitinį Studentų parlamento posėdį. Dėkojame visiems Studentų parlamento nariams už aktyvų dalyvavimą posėdžiuose ir įsitraukimą.


Tau, už Tave, su Tavim!

17 peržiūrų

Comentários


bottom of page