top of page

Studentų parlamento posėdis

Atnaujinta: 2023-12-13

Užbėgant šventinio laikotarpio bumui už akių, šaukiamas Studentų parlamento posėdis, kuris vyks gruodžio 14 d., nuo 17:20 val., LSU Studentų atstovybės patalpose. Posėdžio metu bus pristatoma bei tvirtinama LSU SA tarpinės veiklos ataskaita, LSU SA veiklos planas bei Valdybos metinis planas.


Posėdžio darbotvarkė:

  1. Sekretoriaus svarstymas bei tvirtinimas (P. Moskaliova).

  2. LSU SA Tarpinės veiklos ataskaitos 2023-10-01/2023-11-31 pristatymas bei tvirtinimas (P. Moskaliova).

  3. LSU SA Veiklos plano 2023/2024 m.m. pristatymas bei tvirtinimas (P. Moskaliova).

  4. LSU SA Valdybos metinio plano 2023/2024 m.m. pristatymas bei tvirtinimas (L. Kuzminskis).

  5. LSU SA Atestacijos procedūrų nuostatų pristatymas bei tvirtinimas (I. Lukoševičiūtė).

  6. Einamieji klausimai.

Su posėdžio dokumentais galite susipažinti čia.
19 peržiūrų

Comments


bottom of page