top of page

Studentų Parlamento posėdis

Atnaujinta: 2022-08-22

Šaukiamas LSU SA Studentų Parlamento posėdis, kurio metu rinksime naują LSU Studentų atstovybės Prezidentą. Posėdis vyks 2022m. rugsėjo 2d. LSU SA patalpose 13:00.


Susipažinkite su posėdžio darbotvarke:

1. Posėdžio pirmininko tvirtinimas.

2. Posėdžio sekretoriaus tvirtinimas.

3. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

4. LSU SA Prezidento kadencijos trukmės svarstymas ir tvirtinimas.

5. Kandidatų į LSU SA Prezidento pareigas prisistatymai ir klausimai.

6. LSU SA Prezidento rinkimai.

7. Einamieji klausimai.


Kandidatai į LSU SA Prezidento postą iki rugpjūčio 26 d. turi elektroniniu paštu revizija@lsusa.lt pateikti šiuos dokumentus: gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką ir veiklos gaires.22 peržiūros

Comentários


bottom of page