top of page

Studentų Parlamento posėdis

Valdybos inicijuotas Studentų Parlamento posėdis vyks liepos 26 d. 20:00, nuotoliu. Prisijungimo nuorodą SP nariai gaus elektroniniu paštu posėdžio dieną. Susipažinkite su posėdžio darbotvarke:

1. Posėdžio pirmininko svarstymas ir tvirtinimas. 2. Posėdžio sekretoriaus svarstymas ir tvirtinimas. 3. Posėdžio darbotvarkės svarstymas ir tvirtinimas. 4. Dėl LSU SA Prezidentės S. Baltramonaitytės galimo akademinio nesąžiningumo situacijos (Klausimą pristato Donata Bagdonavičiūtė). 5. Einamieji klausimai.
8 peržiūros

Comentários


bottom of page