• LSU SA

Spalio mėn. darbų ataskaita

ENGLISH BELOW


Spalis turbūt buvo paskutinis mūsų gyvo darbo mėnuo artimiausioje ateityje, kadangi šiuo metu tenka bendrauti tik per kompiuterių ekranus, tačiau, virusas mūsų nesustabdė ir organizacija sėkmingai veikė toliau.


Per Spalį mes:


· Prisidėjome prie pagalbos prieglaudai – „Keturkojo viltis“.

· Toliau tęsėme naujų narių integraciją į atstovybę.

· Sėkmingai perėjome prie nuotolinio darbo.

· Atlikome poreikio tyrimą dėl savitarnos skalbyklos bendrabutyje.


Prisidėjome prie pagalbos prieglaudai – „Keturkojo viltis“

Visą pastarąjį mėnesį skatinome universiteto bendruomenę padėti šiai keturkojų prieglaudai, aukojant maistą, vaistus bei kitas naudingas smulkmenas gyvūnėliams. Centriniuose rūmuose buvo pastatyta letenėlėmis pasipuošusi dėžę į kurią visi norintys galėjo dėti savo aukas. Mėnesiui pasibaigus mes pasirūpinome, kad dėžės turinys pasiektų nuskriaustus keturkojus ir padėtų jiems pragyventi, kol jie atras naujus namus.


Toliau tęsėme naujų narių integraciją į atstovybę.

Spalis buvo svarbus naujų narių integracijos kelyje. Naujokai turėjo galimybę iš arčiau pažinti visus komitetus ir jų narius bei koordinatorius, o vėliau pasirinkti dominančius komitetus. Labai džiaugiamės, kad naujieji komandos nariai jau aktyviai įsitraukė į mūsų veiklą ir tikime, kad ateityje taps stipriais organizacijos lyderiais.


Sėkmingai perėjome prie nuotolinio darbo.

Dėl suprastėjusios padėties šalyje, kovoje su Covid-19 virusu bei paskelbus lokalinį karantiną, mums teko pilnai pereiti prie darbo nuotoliniu būdu. Nors pradžioje turėjome daug dvejonių dėl organizacijos darbo efektyvumo, tačiau kilusi situacija leido pastebėti lengvą mūsų narių adaptyvumą, ko pasėkoje pradėti darbai nesustojo ir atstovybė toliau sėkmingai dirba ties savo išsikeltais tikslais.


Atlikome poreikio tyrimą dėl savitarnos skalbyklos bendrabutyje.

Gavus studentų nusiskundimų, mes iniciavome tyrimą dėl savitarnos skalbyklos poreikio Aušros g. bendrabutyje. Kiekvienas studentas turėjo galimybę išreikšti savo nuomonę, o gauti rezultatai leis mums pamatyti ar studentų socialiniai poreikiai universitete yra užtikrinami. Jei turite kitų nusiskundimų dėl bendrabučių sąlygų, akademinių reikalų ar kitų problemų, praneškite mums čia: https://podio.com/webforms/23397139/1676131

Nors panašu, kad Lapkritį ir toliau teks tęsti savo veiklą nuotoliniu būdu, bet tai nereiškia, kad mūsų efektyvumas sumažės. Sek mus ir sužinok, kokias tavo problemas išspręsime Lapkričio mėnesį.


ENGLISH


October was probably our last month of close contact work for the foreseeable future, but the virus didn‘t stop us and our organization continued to successfully work towards our goals.


In October we:


· Helped an animal refuge- „Keturkojo viltis“.

· Continued new member integration into SA.

· Successfully switched to working from home.

· Did a survey about washroom in the dormitory.


Helped an animal refuge- „Keturkojo viltis“

The whole month, we prompted the university community to help this animal refuge, by donating food, medicine, and other beneficial stuff for the animals. At the Central university building there was a box that was decorated with paws, where everyone could drop their donations to the animals. We made sure that all the stuff reached the little ones and helps them until they find their new homes.


Continued new member integration into SA.

October was an important month for our new members. Rookies had an opportunity to get to know each committee, it‘s members and coordinators and later pick the ones they are interested in the most. We are really happy that the new members are already active and we believe that they will become great leaders in the future.


Successfully switched to working from home.

Since Covid-19 situation is still getting worse, we had to fully switch to working from home. At the start we had some questions whether our organization will continue to be as effective as before, but our members showed quick adaptation skills and SA is still working according to plan.


Did a survey about washroom in the dormitory.

After we got some complaints from the students, we initiated a survey about the self serve washroom in the Aušros street dormitory. All students had an opportunity to express their opinion and the results will help us ensure appropriate living conditions for them. If you have any complaints about dormitory, academic issues or other problems, notify us here: https://podio.com/webforms/23397139/1676131


It seems like we will have to continue working from home in November too, but that doesn’t mean that our efficiency will drop. Follow us and learn what problems we will solve in November.

Peržiūrų: 23
Įmonės kodas: 135523239
Adresas: Sporto g. 6, Kaunas, LT-44221
Sąskaita: LT543500010004066271
UAB "Paysera LT"
El. Paštas: biuras@lsusa.lt
LSU SA REKVIZITAI