top of page

Sausio/vasario mėn. apžvalga

  • Projektų rašymo mokymai;

  • VBR (Valdyba+Biuras+Revizija) susirinkimas;

  • Ilgieji susirinkimai;

  • Studentų Parlamentas;

  • II komandiškumo mokymai;

  • Pokalbiai su buvusiais lyderiais;

  • Prezidento taurė;

  • Lyderystės mokymai;

  • Valdybos posėdis;

  • Pabėgimo kambarys.
I Projektų rašymo mokymai


Sausio mėnesį pradėjome nuo svarbių ir labai naudingų mokymų mūsų organizacijai. Mokymus vedė alumni Sandra Baltramonaitytė, kuri per visą savo laiką yra parašiusi daugybę projektų.

Naujokės Kristės komentaras apie mokymus: ,,Mokymuose visa informacija man buvo nauja, kadangi dar nėra tekę dirbti su tokio mąsto projektu – jo rašymu. Sužinojau apie projekto rašymo matricą, kokios klaidos dažniausiai pasitaiko rašant, ko reikėtų išvengti. Mokymai tikrai buvo įdomūs ir naudingi, džiaugiuosi, kad iš karto po teorinės dalies galėjome gautas žinias pritaikyti praktikoje."


I VBR (Valdyba+Biuras+Revizija) susirinkimas;


Valdyba+Biuras+Revizija (toliau- VBR) diskutavo ir dalinosi idėjomis apie pokalbius su buvusiais lyderiais, ką būtų galima pakviesti į juos susitikimo metu. Buvo nuspręsta, kad darbo grupės taisykles ir darbo metodus nariai išsiaiškins vidiniame komunikacijos kanale. Buvo diskutuojama apie lėšų panaudojimą, apšvietimo įsigijimą, investavimą į krepšinio aprangas.


I Ilgieji susirinkimai


Kiekvieno mėnesio tradicija tęsiasi - ilgasis susirinkimas. 

Sausis: Polinos Moskaliovos pranešimas „Į žvaigždes arba visi, arba nei vienas“. Kalbėta apie komandiškumą, atsakomybę, komunikaciją pabrėžiant kiek daug galime visi kartu. Išspręstas klausimas, kiek reikalinga strategija LSU SA veiklai. Vyko stipri diskusija strategijos reikalingumo klausimu. 

Vasaris: biuro atostogos - išvykimas į ,,Havajus'', o tai reiškia, kad komitetai liko be koordinatorių 2 sav., per šį laikotarpį nariai turi patys asmeniškai daryti darbus, klausti mentorių patarimo ir toliau pilnai vykdyti veiklą. Taip pat vyko simuliacinės Valdybos rinkimai, kad naujokai pamatytų, kaip vyksta rinkimai.


I Studentų Parlamentas


Vasario 8 dieną per vykusį posėdį buvo patvirtinta: LSU SA metinė finansų (2023 m.) ataskaita; LSU SA Valdybos tarpinė veiklos ataskaita; LSU SA Revizijos tarpinės veiklos ataskaita. Išrinkti nauji atstovai: Julija Preidytė išrinkta į LSU SA Reviziją, o Viltė Abramavičiūtė išrinkta į LSU SA Atestacijos komisiją. Taip pat patvirtinti studentai studentų atstovybės ir vienkartinėms tikslinėms stipendijoms gauti.

Taip pat buvo diskutuojama apie bendrabučių vidinių tvarkos taisyklių atnaujinimą.


I II Komandiškumo mokymai


II komandiškumo mokymai – diena, kurioje buvo dėstoma apie savivertę ir pasitikėjimą, komandiškumo įgūdžius: tarpusavio komunikaciją, grįžtąmąjį ryšį, bendrų tikslų kėlimą, užduočių pasiskirstymą ir delegavimą. Kiekvienas komandos narys ne tik iš naujo atrado šiuos įgūdžius, tačiau ir turėjo progą juos panaudoti kartu su visa komanda išbandymų metu. Mokymus vedė LSU SA alumni Aušra, prezidentė Polina ir viceprezidentas Mantas.


Mokymų dalyvė dalinasi įdomiausia ir naudingiausia praktine užduotimi ,,Man patiko Polinos užduotis, kai dalyviai pateko į įvairiausias situacijas ir reikėjo rasti išeitį, tai nėra lengva, nes įsikūniji į kitą žmogų, tau nepažįstamą situacija ir turi išspręsti problemą. Tai man padėjo orientuotis netikėtoj/nepažįstamoj situacijoj.“.
I Pokalbiai su buvusiais lyderiais


Nuostabų ketvirtadienio vakarą studentų atstovybės nariai praleido vakarą su buvusiais studentų atstovybės lyderiais. Atvyko alumnai, kurie pasidalino savo patirtimi būdami atstovybėje. Palyginome, kaip studentų atstovybė (SA) veikė prieš 10 metų ir dabar, o vėliau padarėme išvadas. Išgirdome įvairiausių istorijų. Įdėmiai klausė ne tik nauji organizacijos nariai bet ir senieji.

Naujokėlė dalinasi įspūdžiais: ,,Patiko kaip SA lyderiai kalbėjo atvirai ir nuoširdžiai.  Po pokalbio supranti, kad esi SA mažai palietes ir suvoki kiek dar tavęs laukia, o tai dar daugiau motyvuoja dirbti. Dėkoju dar kartelį lyderiams už tokį nuostabų vakarą.


I Prezidento taurė


Kasmetinis daugumos Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių krepšinio turnyras ,,Prezidento taurė“ 2025 metais sugrįš į Kauną, nes šių metų vasario 16-ąją LSU SA iškovojo pirmą vietą ir parsivežė taurę į Kauną.

Prisiminkime, kad šio turnyro pradininkai buvo LKKA (Lietuvos kūno kultūros akademija, dabar LSU), todėl mūsų SA krepšininkai ir krepšininkės turėjo nemažai pastangų įdėti, kad jubiliejinis 20-metis sugrįžtų į namus. LSU SA turėjo didelę palaikymo komandą, kuri palaikė visą turnyro dieną.

Rusnė dalinasi nepakartojamais įspūdžiais: ,,Visas experienc'as buvo neapsakomas. Nuoširdžiai galvojau, kad bus neįdomu, visa dieną būsiu pavargusi, nes anksti kėliausi, tačiau tik atvažiavus į Vilnių ir įžengus į VIKO (Vilniaus kolegija) sporto salę pajaučiau nerealią energiją ir užsidegimą. Visas varžybas buvau ir jaučiausi labai įsitraukusi, galvojau, kad liksiu be balso - taip stipriai palaikiau mūsų komandą. Pati jaučiausi labai gerai, mano nuomone, gavosi toks ,,mini'' neformalus, buvo daug juoko. Paskutinių varžybų metu, kai žaidė LSU SA komanda prieš VIKO SA dėl pirmosios vietos, pamačius, kaip Kauno savivaldos susivienijo ir palaikė mus, žodžiais sunku apsakyti kokia emocija buvo, bet jaučiausi labai laiminga ir džiaugiausi turinti galimybe būti to dalimi. Su visais važiavusiais manau sukūriau nuoširdesnį  ryšį ir labai tuo džiaugiuosi. Nei kiek nesigailiu savo sprendimu dalyvauti šiame renginyje.“
I Lyderystės mokymai


Vasario 21 d. turėjome Lyderystės mokymus, kurios vedė studentų atstovybės prezidentė Polina Moskaliova. Mūsų prezidentė be galo darbšti ir pavyzdinga lyderė. Todėl Polina pasidalino savo patirtimi. Mokymų metų buvo pristatyti keli aspektai: lyderystė, viešasis kalbėjimas, laiko planavimas. Polina rėmėsi moksliniais šaltinais, bei savo patirtimi. Mokymuose buvo ne tik teorijos, bet ir praktikos, prezidentė paruošė kelis žaidimus susijusius su lyderyste.

Dalyvė dalinasi įspūdžiais: ,,Lyderystės mokymai padėjo užtvirtinti kai kuriuos laiko planavimo metodus. Jutau bendrystę, kai Polina kalbėjo apie šiuos metodus, nes pati juos naudoju. Mokymai buvo įdomūs ir efektyvūs, ypač įsiminė lyderysčių tipai ir jog kiekvienas lyderis turi savyje kelis tipus. Praktinės užduotys prajuokino ir leido atsipalaiduoti.''.

Didelis Ačiū Polinai ir linkime sėkmės tolimesniuose darbuose!


I Valdybos posėdis


Pirmame šių metų Valdybos susirinkime buvo sprendžiami ir tvirtinamai studentai, kurie pateikė prašymą į studentų atstovus. Valdybos posėdžio metu suformuotas kandidatų sąrašas stipendijai gauti bei jų dydžiai pagal LSU SA Stipendijų skyrimo nuostatų kriterijus.


I Pabėgimo kambarys


,,Paslapčių sala'' - pabėgimo kambarys, kuris įtraukia universiteto studentus iš jo išeiti per tam tikrą laiką.

Vasario 27-28 dienomis pertraukų metu ir ne tik, studentai galėjo atvykti į SA patalpas pabandyti ištrūkti iš pabėgimo kambario. Vieniems sekėsi lengviau, kitiems sunkiau, bet

visi tikrai išėjo. 

Tau, už Tave, su Tavim.

26 peržiūros

Comentarios


bottom of page