top of page

Prašymų teikimas tapti delegatu Lietuvos studentų sąjungos konferencijoje

Norintys tapti LSU SA delegatais LSS Konferencijoje iki vasario 25d. 23:59val. privalo siųsti prašymą Revizijai paštu revizija@lsusa.lt, prašymą registruoti kandidatu į delegatus.


LSS konferencija vyks kovo 19d., Kaune.


3 peržiūros

Kommentare


bottom of page