top of page

Pavasario darbų apžvalga

Atnaujinta: 2021-06-08

neleidžia abejoti, jog nepriklausomai nuo pandemijos išprovokuoto sąstingio bei aktyvaus pasiruošimo egzaminams LSU studentų atstovybė vis dėlto sugebėjo išsaugoti produktyvumą.


ENGLISH BELOW

 • Buvo iškeltas klausimas dėl kontaktinių paskaitų mažinimo treniravimo sistemų studentams;

 • Aktyvus LSU SA atstovavimas LSS konferencijoje;

 • Suorganizuoti studentų parlamento posėdžiai;

 • LSU Senato posėdžio metu nutartos naujovės;

 • Susitikimas su Studijų Prorektore;

 • Sukurta akademinio nesąžiningumo apklausa;

 • Bendradarbiavimo sutartis su VDU SA „Pavasario šventė“.

 • Rudens semestro Studentų Programų Komiteto (SPK) veiklos analizė;

 • Suorganizuotas susitikimas su FAV programos studentais, taip pat – užsienio studentais

 • Iškeltas klausimas dėl FAV studentų skiepijimo.

Buvo iškeltas klausimas dėl kontaktinių paskaitų mažinimo treniravimo sistemų studentams.

Buvo siūlyta, jog grupėse, kuriose yra 1 – 3 studentai kontaktinių paskaitų mažėtų 50%, o grupėms iš 4 – 10 studentų – 30%. Dalyvavusieji susitikime (treniravimo sistemų studentai ir keletas iš kitų studijų programų) griežtai pasisakė prieš kontaktinių užsiėmimų mažinimą. Treniravimo sistemų dėstytojai šios idėjos taip pat nepalaikė, todėl nuspręsta kontaktinių paskaitų kiekio nemažinti. Manome, jog kiekvienas studentas yra svarbus, todėl formaliame lygyje mokymasis itin negausioje grupėje neturi skirtis nuo įprasto. Raginame mažesnių grupių studentus išnaudoti gyvų paskaitų laiką, apipilti dėstytoją klausimais ir gauti dvigubai daugiau naudos.


Aktyvus LSU SA dalyvavimas LSS konferencijoje

LSU Studentų atstovybės nariai - delegatai atstovavo LSS konferencijoje, kurios eigoje buvo patvirtintos veiklos, finansinė ir priežiūros komisijos ataskaitos bei strategija. Žinoma, viena įdomiausių dalių - vykusieji LSS prezidento rinkimai. Nuo šiol mūsų tėvas, globotojas ir sargas- Vytautas Kučinskas. Taip pat galime pasidžiaugti, kad prie LSS priežiūros komisijos prisijungė mūsų atstovybės narė Miglė Dudėnaitė, o socialinių ir akademinių reikalų vadovu tapo Paulius Kučas, buvęs LSU SA prezidentas. Tai reiškia, jog mes vis aktyviau skverbiamės į organizacijos vidų, stengdamiesi prisidėti prie visų Lietuvos studentų gerovės.


Suorganizuoti studentų parlamento posėdžiai

Per pirmąjį posėdį patvirtinome pretendentų sąrašą vienkartinei tikslinei stipendijai gauti, todėl bičiuliškai primename, jog būdamas aktyvus seniūnas ar studentų atstovas gali gauti ne tik šiltutes, ką tik iškeptas naujienas, bet ir nurauti mini jackpot'ą vienkartinės stipendijos pavidalu.

Antrame posėdyje Gabrielė Samulevičiūtė buvo išrinkta pavaduoti LSU SA prezidentą nuo balandžio 1 d. ir po šiai dienai stengiasi užtikrinti pradėtų darbų tęstinumą.LSU Senato posėdžio metu nutartos naujovės

Senato posėdis pasižymėjo naujovių gausa. Į „Treniravimo sistemos“ studijų programą įtraukta nauja specializacija - rungtynių šokiai. Daugiau programų – daugiau galimybių! Be to, kultūrizmo specializaciją nuo šiol vadinsime plačiau - „Kultūrizmas ir fitnesas“. Posėdyje patvirtino dokumentą dėl autorystės, intelektualios nuosavybės (pvz., baigiamieji darbai), tad pastebėjęs neteisėtą naudojimąsi savo darbu galėsi drąsiai „pasaldinti“ intelektualaus vagišiaus gyvenimą. Buvo patvirtinta dalyvavimo Erasmus mainų programoje tvarka (kalbos žinojimo lygis, pasiekimų vertinimas ir t.t.), todėl dabar studentai, sumąstę lėkti į užsienį, galės lengviau atsipūsti turėdami vienoje vietoje visą svarbią informaciją. Taip pat posėdžio eigoje buvo pakeistas treniravimo sistemų programos tinklelis.


Susitikimas su Studijų Prorektore

Susirinkime su Studijų Prorektore J. Požėriene užsiminėme, jog reikėtų sukurti atmintinę studentams bei kreipimosi sistemą, nes šiuo metu vyrauja informacijos trūkumas, kur studentas turi kreiptis iškilus problemai, ypač jeigu grupės tutorius tinkamai neatlieka savo darbo.


Akademinio sąžiningumo apklausa

Buvo sukurta anoniminė apklausa studentams, siekiant išsiaiškinti akademinio nesąžiningumo mastą ir priežastis LSU. Atsižvelgę į apklausoje išryškėjusias problemas turėsime galimybę kartu tobulinti studijų procesą, nes ne visada akademinio nesąžiningumo motina būna tinginystė, juk vienu iš veiksnių gali būti ir nepakankamai aiškiai dėstytoju ištransliuota informacija apie atsiskaitymą, tai, ką reikia žinoti arba kaip atlikti tam tikrą darbą.


Bendradarbiavimo sutartis su VDU SA „Pavasario šventė“ renginiu

VDU SA Pavasario festivalis išjudino visą Kauno bendruomenę ir atnešė naujų patirčių bei prisiminimų. Festivalio metu džiugino įvairios veiklos, kūrybinės dirbtuvės, šokiai, net kelios diskusijos tabu temomis, e-sportas, socialinės akcijos, orientacinės varžybos ir protų mūšis, o visą šventę vainikavo drive-in koncertas. Mūsų vaikinai prisidėjo prie idėjų realizavimo sutikę trumpam patapti ryškiu VDU talismanu - Vytautu Pavasariu.


Rudens semestro Studijų Programų Komitetų (SPK) veiklos analizė

Siekiant išsiaiškinti kaip dažnai vyksta susirinkimai ir kokiomis temomis juose diskutuojama, remiantis protokolais, buvo atlikta SPK rudens semestro veiklos analizė, su kuria vėliau susipažino tiek prorektorė, tiek rektoratas. Kam to reikia? Sutvarkius SPK darbo mechanizmą, tinkamai paleidus varikliuką galėsime džiaugtis nuolatiniais ir tikslingais pokyčiais studijų programose, kurie atsakytų į realius studentų poreikius.


Suorganizuotas susitikimas su FAV programos studentais, taip pat – užsienio studentais

Šių susitikimų tikslas buvo sužinoti su kokiais sunkumais susiduria konkrečių studentų grupės pasižyminčios ypatumais. Atlikus analizę, ši informacija bus pristatyta studijų programų komitetui. Džiugu, kad komunikacija padeda kurti pokytį, prie kurio gali prisidėti kiekvienas studentas.


Iškeltas klausimas dėl FAV studentų skiepijimo

Siekiant užtikrinti studentų saugumą, sklandžią praktiką, po sėkmingo mūsų būsimų kineziterapeutų vakcinavimo buvo atkreiptas dėmesys į Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos studijų programos studentus.


Laimėtas projektas - didesnės galimybės

Neslėpdami begalinio džiugesio dalinamės su jumis žinia apie gautą finansavimą pirmakursių stovyklai, kurį laimėjo mūsų atstovybės PIP komiteto parašytas projektas. Į kitus mokslo metus žengsime ne tik su naujomis idėjomis, bet ir didesnėmis galimybėmis tuos sumanymus įgyvendinti.


LSU Student Association presents a brief review of accomplishments over the spring season that came to end.


 • Load of the contact lectures for Sports Coaching program students;

 • Active LSU SA representation in LSS conference;

 • Student Parliament meetings;

 • LSU Senate meeting approved novelties;

 • Meeting with studies Pro-rector;

 • Creation of Academic fairness survey;

 • Collaborative contract with VDU SA (“Pavasario Šventė“ event);

 • Autumn semester Study Program Committee Performance analysis;

 • Vaccination of FAV students. as well as international students;

 • Vaccination of FAV students.


Load of the contact lectures for Sports Coaching program students

It was suggested to decrease the hours of contact lectures in the groups, where the number of students did not exceed 3 by 50% as well as groups that consist 4-10 students - by 30%. Meeting attendees came to an agreement that each student is supposed to have the same chances of study quality. Therefore, the offer was turned down.


Active LSU SA representing in LSS conference

LSU Student Association members (delegates) attended the LSS conference. During the meeting, conference participants confirmed the activity documents, financial and Surveillance Commission strategy and its report. Also, the election of a new president of LSS happened and from now on the leader of the organization is Vytautas Kucinskas! Being proud of our university representatives, we are excited to announce that Migle Dudenaite joined LSS as a Surveillance Commission team member and Paulius Kucas as a Manager of the Social and Academic Affairs sphere.


Successfully organised Student Parliament (SP) meetings

During the first meeting, SP confirmed the list of pretenders for one-time scholarship.

During the second meeting, SP delegated Gabriele Samuleviciute to continue as Acting President till the end of the tenure.


During the LSU Senate meeting approved novelties

Senate meeting could be highlighted as a productive one. Firstly, Sports Coaching study program has included one new specialisation - Cheerleading. More programs - more opportunities! Moreover, Bodybuilding specialisation name has been changed to Bodybuilding and fitness. Additionally, documents related to author disclaiming, and intellectual ownership (e.g. last bachelor’s work), the ERASMUS program procedures (language skills, academic performance and etc.) were confirmed, henceforth students will have all important information gathered in one place.


Meeting with studies Pro-rector

During the meeting with Pro-rector Jurate Pozeriene the idea of creating a template/platform for students in order to facilitate contacting lecturers has been discussed. Currently, there is a miscommunication happening between students and professors, especially if the group tutor omits doing its job.


Creation of Academic dishonesty survey

The survey has been created in order to analyze the variety of factors leading to academic dishonesty and observe the general situation in our university. Seems like there is room for improvement of study quality and identifying and addressing these problems could help to decrease the number of academic dishonesty cases leaving room for improvement of study quality.


Collaborative contract with VDU SA (“Pavasario Šventė“ event)

VDU SA festival “Pavasario Svente” bestowed the locals with new experiences and memories. Festival activities, such as creative workshops, dances, discussions, e-sports, social initiatives and orienteering brought joy, happiness and good emotions. The ending of this massive project has been marked by a drive-in concert performance. Good to know that our SA members assisted in holding an event by volunteering as VDU talisman - Vytautas Pavasaris!


Autumn semester Study Program Committee (SPK) Performance analysis

Based on gathered information about how often meetings are organized, what topics are being discussed, SA members prepared a detailed SPK performance analysis that was later on presented to Pro-rector and others during the rectorate. By doing that we aim to make SPK work consistently and purposefully leading us to necessary changes in study programs.


Meeting with FAV program students as well as international students

The purpose of these meetings is to find out the difficulties students are facing and present collected data to SPK members. Friendly reminder: we are always waiting for your feedback since we believe that well organized communication creates a change.


Vaccination of FAV students

Due to safety reasons after the successful vaccination of our future physiotherapists attention has been paid to FAV study program students considering the fact that they also work in a health care system.27 peržiūros

Comments


bottom of page