top of page

Pakartotinis Studentų Parlamento posėdis

Pagal LSU Įstatus, nesusirinkus reikiamam kvorumui vakar dienos parlamentarų susitikime, šaukiamas pakartotinis Studentų Parlamento posėdis, kuris vyks birželio 21 d., 20 val., LSU SA erdvėje.


Posėdžio darbotvarkė išlieka tokia pati:

  1. Posėdžio pirmininko tvirtinimas.

  2. Posėdžio sekretoriaus tvirtinimas.

  3. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

  4. Kandidatų į Valdybos nario pareigas prisistatymas bei klausimai.

  5. Valdybos nario rinkimai (uždari).

  6. Valdybos nario rinkimų rezultatų paskelbimas.

  7. Kandidatų į Senatoriaus pareigas prisistatymas bei klausimai.

  8. Senatoriaus rinkimai (atviri).

  9. Senatoriaus rinkimų rezultatų paskelbimas.

  10. Einamieji klausimai.

Posėdžio dokumentus galite rasti čia .
8 peržiūros

Comentários


bottom of page