top of page

Šaukiama LSU SA Konferencija

Atnaujinta: 2020-09-24

Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybės (toliau – LSU SA) Valdyba vadovaudamasi LSU SA įstatų 7.3 punktu, kuriame rašoma, kad „Konferencija šaukiama ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Konferenciją šaukia ir jos darbo tvarką nustato Valdyba. Neeilinė konferencija šaukiama, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/2 LSU SA narių, Valdyba jos priimtu nutarimu arba Revizijos komisija.“, šaukia š. m. (2020) birželio mėn. 13 d. (šeštadienis) 12.00 val. Lietuvos sporto universiteto patalpose ataskaitos teikimo ir rinkiminę konferenciją.


Konferencijos darbotvarkė

1.1. Konferencijos dalyvių registracija.

1.2. Kvorumo tikrinimas.

1.3. Darbotvarkės tvirtinimas.

1.4. Konferencijos atidarymas ir sveikinimo žodžiai.

1.5. Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

1.6. Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

1.7. Įstatų redakcijos pristatymas ir tvirtinimas.

1.8. Metinės LSU SA veiklos ataskaitos pristatymas.

1.9. Klausimai.

1.10. Metinės Valdybos veiklos ataskaitos pristatymas.

1.11. Klausimai.

1.12. Metinės finansinės veiklos ataskaitos pristatymas.

1.13. Klausimai.

1.14. Metinės revizijos ataskaitos pristatymas.

1.15. Klausimai ir revizijos ataskaitos tvirtinimas.

1.16. Metinės LSU SA ir Valdybos veiklos ir finansinių ataskaitų tvirtinimas.

1.17. Kandidatų į LSU SA prezidento pareigas prisistatymas.

1.18. Klausimai kandidatams.

1.19. Balsavimas dėl LSU SA prezidento.

1.20. PERTRAUKA.

1.21. Rezultatų paskelbimas dėl LSU SA prezidento.

1.22. Viceprezidento tvirtinimas.

1.23. Valdybos atšaukimas ir valdybos rinkimai.

1.24. Revizijos komisijos rinkimai.

1.25. LSU Senato narių rinkimai.

1.26. Ataskaitos teikimo ir rinkiminės konferencijos uždarymas.

43 peržiūros

留言


bottom of page