top of page

LSU SA Ataskaitos teikimo ir rinkiminio studentų parlamento posėdžio apžvalga

Atnaujinta: 2022-03-27

Birželio 19d. vyko Lietuvos Sporto Universiteto Studentų atstovybės (toliau – LSU SA) organizuojamas ataskaitinis – rinkiminis Studentų Parlamento (toliau – SP) posėdis, kurio metu buvo pristatyta metinė LSU SA veikos ataskaita, metinė Revizijos ataskaita, kurios taip pat buvo patvirtintos. Taip pat įvyko LSU SA Prezidento rinkimai, Valdybos, Revizijos, Atestacijos komisijos bei Senato kandidatų rinkimai. Gražia nata baigiant posėdį, LSU SA patvirtino Garbės narius.


 

Pagal darbotvarkę, posėdis prasidėjo Metinės LSU SA veiklos ataskaitos pristatymu, kurią parengė Paulius Kučas. Po šio pristatymo buvo iškeltas klausimas: „Ar tutorius yra pasiteisinęs dalykas? Ar jie atneš naudos ir ar neišeikvos finansų, kurių ir taip nedaug yra?“. „Veiklos planą sudarė komanda ir, kadangi jis nėra patvirtintas Studentų Parlamento, nėra būtinos atskaitomybės, jį pristatyti. Bet nenusisekusių dalykų buvo, pavyzdžiui, LSU SA Strategija. Jos sukurti nepavyko, nes išėjau dirbti į LSS“, - Atsakė P. Kučas. Po trumpos diskusijos, Studentų atstovai patvirtino šį dokumentą.


 

Sekantis punktas – Metinės revizijos ataskaitos pristatymas, kurią paruošė Revizijos pirmininkė R. Zigmantavičiūtė, M. J. Dudėnaitė ir R. Krukaitė. Diskusijos metu po ataskaitos pristatymo viena iš SP narių paklausė apie pastebėjimą dėl Atestacijos komisijos narių kompetencijų, tad R. Zigmantavičiūtė atsakė, kad visada yra kur tobulėti. Dar vienas iškilęs klausimas buvo: „Ar rekomenduojate tęsti susitikimus Revizijos nariams su Biuru?“, „Labai naudinga ir rekomenduoju.“, - atsakė R. Zigmantavičiūtė. Tai pat ši ataskaita buvo patvirtinta 22 balsais už.


 

Taip pat buvo pristatyta Atestacijos komisijos ataskaita, kurią parengė Atestacijos komisijos pirmininkė V. Vaičiulytė. Po pristatymo ši ataskaita buvo taip pat patvirtinta 23 balsais už.


 

Prieinant prie svarbiausios šio posėdžio dalies, LSU SA Prezidento rinkimų – norą buvo išreiškusios dvi kandidatės – M.J. Dudėnaitė ir G. Samulevičiūtė. Po bendros diskusijos, įvyko balsavimas, po kurio naująja Prezidente buvo išrinkta M. J. Dudėnaitė.


 

Keliaujant toliau, buvo pristatomi kandidatai į Valdybą. Po balsavimo naujaisiais Valdybos nariais buvo išrinkti: D. Narbutas, I. Lukoševičiūtė, V. Vaičiulytė, E. Kerulytė, S. Baltramonaitytė bei E. Savickaitė.


 

Po Valdybos rinkimų, įvyko Revizijos komisijos kandidatų rinkimas, kuriais tapo: V. Tomkevičius, P. Kučas bei J. Viatkinaitė.


 

Pagal darbotvarkę, LSU SA Atestacijos komisijos naujųjų narių rinkimo metu studentų atstovai išrinko visus kandidatavusius – E. Savickaitę, V. Vaičiulytę, D. Narbutą, E. Kerulytę bei I. Lukoševičiūtę.


 

Prieš paskutinis darbotvarkės punktas – LSU SA Senato rinkimai. Į šį valdymo organą norą kandidatuoti išreiškė 4 studentai – M. Treigienė, P. Kučas, I. Lukoševičiūtė ir P. Moskaliova. Visi šie kandidatai buvo patvirtinti.


 

Paskutinis punktas darbotvarkėje – LSU SA Garbės narių tvirtinimas. Garbės nariais išrinkti – G. Gurkeerat Singh, Š. Selvestravičius, M. Treigienė, J. Viatkinaitė ir P. Kučas.


 

Šiame SP ataskaitiniame – rinkiminiame posėdyje dalyvavo 24 studentų atstovai.


 

77 peržiūros

コメント


bottom of page