top of page

LSU SA ataskaitinis - rinkiminis Studentų parlamento posėdis

Atnaujinta: 05-03

Kaip ir kiekvienas metais, Lietuvos sporto universitete (Sporto g. 6, Kaunas), II-ųjų r. 308 a. gegužės 11 d., 11:00 val. (registracija nuo 10:30) vyks ataskaitinis - rinkiminis Studentų parlamento posėdis.


Kas yra LSU SA Studentų parlamentas?


Tai aukščiausias LSU SA valdymo organas kasmet naujai renkantis Studentų atstovybės Prezidentą, Valdybos, Revizijos, Atestacijos komisijos narius bei LSU Senato atstovus. Galėsite užduoti klausimus į pozicijas kandidatuojantiems nariams. Posėdžio metu išgirsime dabartinės Prezidentės ir jos komandos organizacijos veiklos ir finansų, Revizijos bei Atestacijos komisijos ataskaitas.


Su posėdžio dokumentais galite susipažinti čia.


Posėdžio darbotvarkė:

 1. Posėdžio atidarymas (prezidentė P. Moskaliova)

 2. Pirmininko tvirtinimas (prezidentė P. Moskaliova)

 3. Sekretoriaus tvirtinimas

 4. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai

 5. Darbotvarkės tvirtinimas

 6. LSU SA veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas (prezidentė P. Moskaliova)

 7. LSU SA Valdybos veiklos ataskaitos pristatymas (pirmininkas L. Kuzminskis)

 8. LSU SA Revizijos ataskaitos pristatymas (pirmininkė G. Samulevičiūtė)

 9. LSU SA veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas

 10. LSU SA Valdybos veiklos ataskaitos tvirtinimas

 11. LSU SA Atestacijos komisijos ataskaita ir tvirtinimas (komisijos atstovas)

 12. Kandidatų į LSU SA Prezidentus prisistatymas ir klausimai

 13. LSU SA Prezidento rinkimai

 14. LSU SA Prezidento rinkimų rezultatų paskelbimas

 15. Kandidatų į LSU SA Valdybą prisistatymas ir klausimai

 16. LSU SA Valdybos narių rinkimai

 17. LSU SA Valdybos narių rinkimų rezultatų paskelbimas

 18. Kandidatų į LSU Senatorius prisistatymas ir klausimai

 19. LSU Senatorių rinkimai

 20. Kandidatų į LSU SA Reviziją prisistatymas ir klausimai

 21. LSU SA Revizijos rinkimai

 22. Kandidatų į LSU SA Atestacijos komisiją prisistatymas ir klausimai

 23. LSU SA Atestacijos komisijos rinkimai

 24. LSU SA Garbės narių svarstymas bei tvirtinimas

 25. Sveikinimo žodis ir padėkų įteikimas

 26. Posėdžio uždarymas (prezidentė P. Moskaliova)


Iki susitikimo!92 peržiūros

Comments


bottom of page