top of page

Kovo/balandžio mėnesių apžvalga

 • Kineziterapijos studijų programos aptarimas;

 • KVK SA, VDU SA, MRU SA, KTU SA rinkiminės konferencijos;

 • LSS tarybos posėdis;

 • Biuro susirinkimai;

 • LSS konferencija;

 • Karjeros ir studijų paroda Litexpo;

 • Niūrka'23;

 • Moksleivių diena manieže;

 • Mokymai „PERDEGIMAS";

 • Valdybos posėdis;

 • KVK SA konferencija;

 • Mokymai „EMOCIJOS";

 • Grand RsV;

 • Grandakademai;

 • Sesija su komunikacijos įmone;

 • Pokalbiai su koordinatoriais;

 • Tarptautinė savaitė;

 • RSV ir LSS susitikimas;

 • Grandsocai.
I Kineziterapijos studijų programos aptarimas


Kovo 2 d. LSU SA su studentais dalyvavo kineziterapijos studijų programos aptarime. Susitikimas buvo inicijuojamas kineziterapijos studijų programos komiteto narės, studentų atstovės Aistės Petrošiūtės (III k.) ir LSU SA prezidentės Polinos Moskaliovos (III k.). Susirinkimo metu buvo aptarti studentams rūpintys klausimai ir problemos. Taip pat buvo diskutuota apie galimybes ir būdus gerinti ir vystyti šią studijų programą ateityje. Po susitikimo buvo paleista tikslinga apklausa, kurioje studentai išsamiai atsakė į klausimus bei pateikė savo idėjas tobulintinose srityse. Atlikus atsakymų analizę, suformavus siūlymus, studentų atstovės pasirūpino, kad apdorota informacija būtų pristatyta programos direktorei ir kitiems Kineziterapijos Studijų programos komiteto (SPK) nariams.I KVK SA, VDU SA, MRU SA, KTU SA rinkiminės konferencijos


LSU SA nariai dalyvavo kitų savivaldų rinkiminėse - ataskaitinėse konferencijose. Konferencijos metu mūsų nariai galėjo susipažinti su vidine kitų savivaldų kultūra bei darbo principais, taip pat gavo puikią progą susipažinti su naujai išrinktomis komandomis.I LSS tarybos posėdis


Kovo 19 d. į LSS tarybos posėdį vyko LSU SA prezidentė Polina Moskaliova, Samanta Pronckutė ir Mantas Žeronas. Posėdžio metu buvo patvirtinti įvairūs dokumentai. Aktualu tai, jog LSS įveda savivaldų akreditavimą. Tai reiškia, jog kas dvejus metus turės būti teikiamos ataskaitos, atlikti dideli darbai, rodomas veiklos skaidrumas. Tokiu būdu vyks vidinis organizacijos veiklos įsivertinimas ir bus vykdomi pokyčiai ateityje. Taip pat į Valdybą priimti Augustas Baltrėnas ir Birutė Noreikaitė. LSU SA savanoriui Mantui patiko pirmą kartą pamatyti, kaip yra inicijuojami tam tikri pokyčiai LSS: „Negana to, renkant naujuosius Valdybos narius, teko pabūti ir balsų skaičiavimo komisijos nariu. Dar viena patirtis!“I Biuro susirinkimai


Kovo mėnesį įvyko 4 biuro susirinkimai, kurių metu prezidentė Polina kartu su komitetų koordinatoriais nuosekliai atliko komitetų veiklos apžvalgas bei sprendė tos veiklos klausimus.I Karjeros ir studijų paroda Litexpo


LSU SA nariai su kitais universiteto savanoriais (studentais, dėstytojais) dalyvavo Karjeros ir studijų parodoje Litexpo. Parodos lankytojams mes ne tik papasakojome, bet ir parodėme karjeros bei mokslo vystymo galimybes mūsų universitete bei atsakinėjome į suinteresuotų žmonių klausimus.
I LSS konferencija


Kovo 25 dieną vykusioje LSS ataskaitinėje - rinkiminėje konferencijoje buvo patvirtintos finansinės ir veiklos ataskaitos (nuo 2022-10-01 iki 2023-02-28 laikotarpio), priežiūros komiteto ataskaita, Įstatų ir Reglamento pokyčiai bei išrinktas naujas priežiūros komitetas. Mūsų savivalda turėjo 5 mandatus ir galėjo prisidėti prie priežiūros komandos rinkimų bei dokumentų pokyčių. Taip pat dalyvavo ir daug LSU SA svečių. Mandatus turinčius atstovybės narius Valdyba išrinkto (kovo 4 d.) posėdyje. RSV komiteto narės Neilos mintys: „Buvo be galo įdomu išklausyti LSS prezidento Pauliaus Vaitiekaus mintis ir ataskaitą. Iš arčiau galėjau pamatyti, kaip daromi pokyčiai, keičiamas Įstatų ir Darbo Reglamentas, taip pat ir pati išsakyti savo nuomonę."I Niūrka'23


Balandžio 2 d. įvyko LSU SA kiekvienais metais rengiamas renginys „Niūrka". Buvo kviečiami dalyvauti studentai ne tik iš LSU, bet ir iš kitų universitetų. Dalyviai galėjo išbandyti savo jėgas žaisdami smagius žaidimus vandenyje, o laimėtojų laukė nuostabūs partnerių prizai. Po kelių valandų pasitaškymo vandenyje visų laukė gardžios partnerių picos, kurios atsatė jėgas.


I Moksleivių diena manieže


Balandžio 4 d. vyko universiteto organizuojamas renginys, į kurį kviečiami moksleiviai iš daug skirtingų Kauno mokyklų. Renginyje moksleiviai turėjo puikią porgą susipažinti su visomis studijų programomis, dėstytojais, studentais ir gauti atsakymus į jiems svarbius klausimus. LSU SA irgi dalyvavo renginyje, leido laiką su studentais bei padėjo su prizų dalinimu. Renginyje lankėsi LSU studentas, profesionalus lenktyninkas Rokas Baciuška dakaro ralyje iškovojęs 2-ąją vietą. Jis pravedė kelias veiklas moksleiviams ir dalino prizus. Universitetui ir studentų atstovybei svarbu plėsti savo veiklą ir skatinti pažindinti ne tik studentus, bet ir moksleivius.
I Mokymai „PERDEGIMAS“


Balandžio 5 d. LSU SA organizuoti mokymai su LSU dėstytoja Aida Girniūte Vengale. Dažną žmogų šiais laikais kamuoja perdegimas, tad susirinko nemažai studentų pasiklausyti paskaitos šia aktualia tema. Mokymuose išgirdome apie stresą, kaip jį valdyti, sužinojome daug naujų dalykų apie fizinį išsekimą ir kaip pasaugoti save bei susipažinome su trijų aštuonetų taisykle. Kadangi visi esame kažkokios bendruomenės ar organizacijos nariai, pastebėti perdegimo požymius kitame yra labai svarbu. Mokymus įamžinome įraše, todėl juos galima peržvelgti, plėsti savo veiklą ir skatinti pažindinti ne tik studentus, bet ir mokinius.

I Valdybos posėdis


Balandžio 11 d. vyko Valdybos posėdis, kuriame buvo sprendžiami vidiniai organizacijos klausimai:

 1. viceprezidento veiklos gairių svarstymas ir tvirtinimas;

 2. Diskusija apie vidinių dokumentų koregavimą;

 3. Narių prašymų svarstymas ir tvirtinimas.I KVK SA konferencija


Balandžio 15 d. LSU SA delegatai vyko į KVK SA konferenciją ir susipažino su nauju prezidentu, biuru ir valdyba.I Mokymai „EMOCIJOS“


Balandžio 20 d. vyko vidiniai LSU SA mokymai „Emocijos“ vedami doc. Dr. Ilonos Tilindienės. Labai svarbu valdyti ir atpažinti emocijas dirbant komandoje. Paklausta, ką mano apie mokymus, RSV komiteto narė Oresta Arbašauskaitė atsakė: „LSU SA suorganizuotus mokymus dešimtbalėje sistemoje vertinu visu dešimtuku, kadangi mokymai buvo naudingi, aktualūs bei, žinoma įdomūs. Šie mokymai kaip ir dauguma nebuvo išimtis: išsinešiau kažką naujo, negirdėto. Išmokau geriau pažinti savo emocijas, o retkarčiais net ir suvaldyti jas. Sužinojau, kaip išveikti neigiamus jausmus, kuo jie gali būti kenksmingi man ir aplinkiniams. Vienas dalykas, kuris labiausiai įstrigo po mokymų buvo, jog reikia išmokti „utilizuoti“ neigiamas emocijas, o kuomet vyrauja geri, pozityvūs jausmai, jais džiaugtis ir neslopinti.“
I Grand RSV


Balandžio 22 d. įvyko Grand RSV - kiekvienais metais organizuojami mokymai apie komunikaciją ir ryšį su visuomene RSV komitetų nariams. Šiais metais į Klaipėdą vyko trys LSU SA delegatės - dvi naujos RSV narės Neila Danilevičiūtė ir Oresta Arbašauskaitė bei RSV koordinatorė Deimantė Baranauskaitė. Mokymus sudarė teorinė ir praktinė dalys. Atvykusieji galėjo klausinėti apie komunikaciją, taip pat išgirsti, kas yra jų tikslinė auditorija ir kokios socialinių tinklų platformos šiomis dienomis yra tinkamiausios skleidžiant informaciją. Praktinėje dalyje atstovybininkai kūrė savo universitetų/ kolegijų personas ir bendravo tarpusavyje.
I Grandakademai


Tą pačią dieną, kai RSV komitetas gilino savo žinias Klaipėdoje, balandžio 22 d. Vilniuje vyko Grandakademai mokymai SARK komiteto nariams. Mokymai vyko diskusijos principu, buvo mažai teorijos. LSU SA narės Samanta, Julija ir Karolina galėjo spręsti jų komitete iškylančius klausimus. Paklausta, ką išsinešė iš mokymų, Samanta atsakė: „Mokymuose diskutavome, ar kiekvieno studento nuomonė yra visada teisinga, taip pat supratau, kaip iš tikrųjų svarbu ne tik tvirtinti įvairius dokumentus, bet ir komunikuoti apie problemas.“ Studentai atlikinėjo praktines užduotis apie miskomunikacijos pasekmes.
I Sesija su komunikacijos įmone


Balandžio 21 d. LSU SA nariai bendravo su LSU komunikacijos įmone ir sėmėsi žinių apie studentus ir universiteto patrauklumą. Studentai aiškinosi studentų motyvaciją stojant į universitetą bei apie jo patrauklumą moksleiviams.I Pokalbiai su koordinatoriais


Balandžio 27 d. vyko pokalbiai su koordinatoriais. Jie kalbėjo apie laiką, praleistą atstovybėje, atskleidė su kokiais sunkumais teko susidurti ir kaip sekėsi juos išspręsti. Dalinosi savo gražiausiais ir maloniausiais prisiminimais.
I Tarptautinė savaitė


Paskutinę balandžio savaitę 24 – 28 dienomis vyko tarptautinė savaitė. Į LSU atvyko dėstytojai iš įvairiausių užsienio universitetų. Buvo svečių iš Izraelio, Japonijos, JAV ir daugelio kitų šalių. Studentai turėjo puikią galimybę išbandyti savo anglų kalbos žinias, nes atvykę dėstytojai vedė paskaitas anglų kalba. Visi besidomintys erasmus programa turėjo progą pasiklausyti apie užsienio universitetus ir studijų programas. LSU bendruomenė sėmėsi žinių, bendravo ir klausėsi. Žinoma, rengiant tokį ilgai trunkantį renginį, reikėjo ir savanorių. LSU SA nariai savanoriavo pirmas dienas taip pat dalyvavo įvairiose paskaitose ir veiklose. LSU SA narė Gabrielė Pociūtė savanoriavusi visas dienas teigia: „Man labai patiko savanoriauti ir susipažinti su naujais žmonėmis. Taip pat patikrinau nuolatos stiprėjančias anglų kalbos žinias. Kadangi pati rudenį vyksiu į erasmus programą, man labai rūpėjo kai kurie klausimai, tad galėjau apie tai pasikalbėti su žmonėmis akis į akį.“

I RSV ir LSS susirinkimas


Balandžio 28 d. LSU SA RSV komiteto narės vyko į Vilnių pasisemti žinių iš komunikacijos srities specialistų. Susitikimas prasidėjo LSS biuro patalpose, o po to visi keliavo Vilniaus centrinėmis gatvėmis į suplanuotas vietas. Atstovybininkai aplankė ,,Berta and agency'' agentūrą, ,,Nord VPN'' įmonę, o galiausiai kelionės pabaigoje vėl grįžo į pradinį tašką – LSS biurą. Ten visi vaišinosi picomis ir gilino žinias apie Influenceriai.lt agentūrą. RSV narės Neilos Danilevičiūtės mintys apie susitikimą su LSS: „Nuostabiausia patirtis, kokią esu kada nors patyrus. Sužinojau daugybę naujų dalykų. Niekada dar nebuvau mačiusi iš arti kaip dirba komunikacijos agentūros arba kaip vyksta komunikacija įmonėse. Galėjau sužinoti atsakymus į man visus rūpimus klausimus. Susipažinau su procesu, kaip galutinis produktas atsiduria socialiniuose tinkluose. Taip pat labai patiko susitikimas su Influenceriai.lt atstove, iš kurios išgirdau apie influencerius ir reklamas. Bet kada kartočiau tokį susitikimą.“
I Grandsocai


Balandžio 29 d. Kauno kolegijoje vyko mokymai Grandsocai. Atvykusieji plėsti savo žinių galėjo išgirsti teorinę dalį apie socialinę dimensiją, negalias aukštąjame moksle. Praktinėje dalyje žaidė informacijos perdavimo žaidimą, sprendė problemas, su kuriomis susiduria studentai. LSU SA delegatai Julija, Mantas ir Liutauras nagrinėjo sėkmingo nario ir sėkmingos SA sistemos temas. Tikim, jog didelis mūsų narių noras tobulėti, kelti kompetencijas atstovavimo srityse atneš vaisius kovojant už studentą ir dėl studento.

 

Tau, už Tave, su Tavim.

25 peržiūros

Comments


bottom of page