top of page

Kaip keisis LSU Stipendijų skyrimo nuostatai?


Norėdami skatinti studentų konkurencingumą ir suformuoti kuo sąžiningesnę ir jums labiausiai tinkamą sistemą, inicijavome kelis esminius pokyčius stipendijų klausimu, kuriuos patvirtino š. m. sausio 30 įvykęs LSU Senato posėdis. Naujoji tvarka įsigalios nuo š. m. rugsėjo 1 d.

Kodėl inicijavome pokyčius?

Atsižvelgėme į studentų nuomonę, kad stipendijos dydis dažnai svyruoja ir skirtingos studijų programos gauna ne vienodą mokymosi krūvį ir dėl to studentams sunkiau konkuruoti ir gauti skatinamąją stipendiją. Taip pat stipendijų skyrimo procese studentai nedalyvaudavo, todėl nebuvo įmanoma užtikrinti skaidraus ir sąžiningo stipendijų skyrimo.

Kaip tai pagerins stipendijų skyrimo tvarką?
  • Svarbu paminėti, kad nuo rugsėjo drąstiškai nebesikeis stipendijos dydis, kai vieną semestrą Stipendijų Fondą dalindavosi 100 studentų, pasiekę 9,5 vidurkį (stipendija - 125 eur.), o kitą semestrą tą patį fondą dalindavosi 200 studentų (stipendija - 65 Eur.).

  • Taip pat studentai, tiksliai nežinodami, kokį vidurkį reikia pasiekti, norint gauti stipendiją, nuolat stengsis pasiekti kuo aukštesnius akademinius rezultatus, galbūt net skatins akademinį sąžiningumą savo grupėje, turėdami omenyje, kad kitų studentų nesąžiningas elgesys gali atimti iš jų stipendiją.

  • Džiugi žinia, kad nuo šiol stipendijas skirstys Stipendijų skyrimo komisija, kurioje bus 2 studentai ir 3 LSU darbuotojai (studentams negalint dalyvauti, visi komisijos sprendimai turės būti suderinami su SA). Taip bus užtikrinamas stipendijų skyrimo skaidrumas ir sąžiningumas.

Tai kas keisis?
  • Panaikinama stipendija, kurią gaudavo pirmakursiai įstoję į VF studijų programas. Todėl didės skatinamosios stipendijos dydis.

  • Į skatinamają stipendiją pretenduoti galės studentai, pasiekę 9 balų vidurkį.

  • Skatinamąją stipendiją gaus apie 10% geriausiai besimokančių studentų kiekvienoje studijų programoje (visi ištęstinių studijų studentai konkuruos tarpusavyje, neskirstant pagal programas. Toks sprendimas priimtas, nes ištęstinių studijų programose dažniausiai būna mažai studentų, todėl tai ypač pasunkintų teisingą stipendijų skirstymą).

  • Skatinamoji stipendija bus išmokama 5 mėnesius vietoje 6 mėnesių. Bendra gauta stipendijos suma nesiskirs.

  • Atsiras Stipendijų skyrimo komisija, kuri galės spręsti visus klausimus, kilusius su stipendijomis.

Visą patvirtintą dokumentą gali rasti čia: http://bit.ly/stipendijų-nuostatai


Dažniausiai užduodami klausimai:


O jeigu su tokiu pačiu vidurkiu galinčių gauti stipendiją, bus daugiau nei galima skirti stipendijų?

Tokiu atveju bus atsižvelgiama į praeito semestro vidurkį, o jei jis irgi sutaps, į visų studijų bendrą vidurkį.


Ar aš išvykęs į ERASMUS + studijas galėsiu gauti stipendiją už ten pasiektus rezultatus?

Taip, galėsi, jeigu iki semestro antro mėnesio pradžios bus gauti visi tavo pažymiai iš universiteto, kuriame studijavai. Jeigu netyčia atsitiktų, kad pažymiai neatkeliaus į LSU, galėsi kitą semestrą rašyti prašymą dėl skatinamosios stipendijos skyrimo, su tais pažymiais, kuriuos gavai ERASMUS + studijose.


Ar man reikia teikti prašymą, kad galėčiau pretenduoti gauti stipendiją?

Vienkartinei tikslinei stipendijai gauti, privaloma teikti prašymą per Informacinę Sistemą, o skatinamajai ne, viskas įvyks automatiškai. Nebent būsi paprašytas pateikti savo banko sąskaitą, į kurią tau perves skatinamają stipendiją.


Jeigu mano situacija bus individuali ir nebus aprašyta stipendijų skyrimo nuostatuose?

Viskas gerai, išskirtinius atvejus, kurie nėra numatyti stipendijų skyrimo nuostatuose, spręs stipendijų skyrimo komisija.


Pavasario semestro skatinamoji stipendija yra (65 Eur.) Tai viena iš priežasčių, kodėl tvarka yra keičiama. Po pasikeitusios tvarkos stipendijos dydis bus daugiau nei 100 Eur. (preliminariais skaičiavimais).

Comments


bottom of page