top of page

DĖL LSU SA ATESTACIJOS

ENGLISH BELOW


Sveiki visi!

Kviečiame Jus registruotis į LSU SA Atestacijąhttps://forms.gle/2cPZnaNGLtxSPMU8A

Kas tai?

LSU SA Atestacija - esamų/būsimų oficialių narių, savanorių, studentų atstovų žinių patikra.

Kada?

Atsižvelgiant į Jūsų užimtumą, siūlome dvi datas, todėl registracijoje pasirinkite VIENĄ Jum patogią datą. Taip pat yra numatomas perlaikymas, tačiau dėl tikslios datos informuosime vėliau.

Į ką reiktų atkreipti dėmesį mokantis?

Siekiantiems Oficialaus nario statuso:

 • LSU SA vidinė struktūra, valdymo organai bei jų nariai;

 • LSU struktūra, valdymo organai bei jų nariai;

 • LSS veikla bei valdymo organai;

 • LSU SA bei LSU dokumentai.

Siekiantiems Savanorio statuso:

 • LSU SA vidinė struktūra, valdymo organai bei jų nariai;

 • LSU struktūra, valdymo organai bei jų nariai;

Studentų atstovams:

 • LSU struktūra, valdymo organai bei jų nariai;

 • LSU dokumentai;

Registracija baigiama likus 3d. iki pasirinktos atestacijos laikymo dienos


ATESTACIJOS MEDŽIAGA PASIRUOŠIMUI:
https://drive.google.com/drive/folders/1HZfCjcfGQcUpUQ3tMTFSW7wQI84hsP0F?fbclid=IwAR2sbz76383dt62LLniPXZMjszfOAc9p-ySuUfUXxwcK2WQL86U-UaFvv1g

ENGLISH


ON THE ATTESTATION OF LSU SA

Hello everyone!

We invite you to register for the LSU SA Attestationhttps://forms.gle/2cPZnaNGLtxSPMU8A

What is it?

LSU SA Attestation is a knowledge test for current/future official members, volunteers, student representatives.

When? We offer two dates depending on your availability, so please choose ONE date that is convenient for you when registering. There is also a rescheduling, but we will inform you of the exact date later.

What should I look out for when studying?

For those seeking Official Member status:

 • The internal structure of LSU SA, its governing bodies and their members;

 • LSU's structure, governing bodies and their members;

 • the activities and governing bodies of the LSU;

 • the documents of the LSU SA and LSU.

For those seeking Volunteer status:

 • LSU SA internal structure, governing bodies and their members;

 • the structure, governing bodies and members of the LSU SA;

Student representatives:

 • LSU's structure, governing bodies and their members;

 • LSU documents;

Registration is completed 3 days prior to the date of the selected test.


ATTESTAITION MATERIAL FOR PREPRARATION
https://drive.google.com/drive/folders/1HZfCjcfGQcUpUQ3tMTFSW7wQI84hsP0F?fbclid=IwAR2sbz76383dt62LLniPXZMjszfOAc9p-ySuUfUXxwcK2WQL86U-UaFvv1g


26 peržiūros
bottom of page