top of page

Ataskaitinis Studentų Parlamento Posėdis


Mielieji, jau visai ne už kalnų mūsų visų laukia Rinkiminis – Ataskaitinis Studentų Parlamento Posėdis!


• KADA? Birželio 19 diena, 10:00


• KUR? Lietuvos sporto universitete gyvai


• Delegatai ir svečiai privalo turėti „galimybių pasus”


Kandidatai į prezidento postą privalo teikti savo: Motyvacinius laiškus gyvenimo aprašymus bei LSU SA plano gaires-revizijos paštu: (revizija@lsusa.lt) Iki birželio 12 dienos.

Kandidatai į senatą, valdybą bei atestacijos komisiją privalo teikti savo: Motyvacinius laiškus ir gyvenimo aprašymus-revizijos paštu: (revizija@lsusa.lt) Iki birželio 12 dienos.


Kandidatai į revizijos komisiją privalo teikti savo: Motyvacinius laiškus ir gyvenimo aprašymus turi teikti Valdybai, paštu: (valdyba@lsusa.lt) Iki birželio 12 dienos.


EN


Dear all, the Election - Reporting Session of the Student Parliament is just around the corner!

- WHEN? 19 June, 10:00


- WHERE? Live at the Lithuanian Sports University


- Delegates and guests must have "opportunity passports"


Candidates for the post of President must submit their: Cover letters CVs and the LSU SA Plan Guidelines, to Revision's email: (revizija@lsusa.lt) By June 12.

Candidates for the Senate, the Board, and the Attestation Commission must submit their: Cover letters and CVs to Revision's email: (revizija@lsusa.lt) By June 12.

Candidates for the audit commission must submit their: Must submit their cover letters and CVs to the Board, by email: (valdyba@lsusa.lt) By June 12.
20 peržiūrų

Comments


bottom of page