Ataskaitinio-rinkiminio Studentų Parlamento posėdžio apžvalga

Atnaujinta: 06-20

Gegužės 28 dieną ataskaitiniame-rinkiminiame Studentų Parlamento (toliau – SP) posėdyje Lietuvos sporto universiteto studentų atstovybė (toliau – LSU SA) užbaigė gražią, spalvingą 2021-2022 metų kadencijos istoriją ir tuo pačiu pradėjo kitą etapą, išrinkdama naują Prezidentą kartu su komanda ir kitų organų narius.

 

Vienos pirmųjų posėdyje buvo pristatytos išsamios LSU SA veiklos ir finansinės ataskaitos, LSU SA Revizijos komisijos ataskaita. Narių ir svečių kantrybę išbandęs pirmosios ataskaitos pristatymas užtruko ilgai, virš pusvalandžio (sunku keliais sakiniais aprašyti kiek daug ir kokius kalnus spėjo nuversti organizacija per vienerius metus), tiesa, būtų kur kas liūdniau, jei būtume užtrukę vos 10 minučių. Gera žinia, jog abi tapo sėkmingai patvirtintos, o po Revizijos ataskaitos dar tuometinė prezidentė Miglė Julija Dudėnaitė uždavė klausimą pirmininkui: „kokie galėtų būti jūsų, kaip organizacijos Revizijos, pasiūlymai dėl studentų įsitraukimo į pozicijų rengimą, kadangi minėjote, kad šiuo metu jis yra per mažas?“ . Revizijos ataskaitą pristatęs Paulius Kučas atsakė, kad apie pozicijas būtų galima kalbėti per seniūnų susitikimus, didinant jų įsitraukimą.


Vėliau pagal darbotva