top of page

Ataskaitinio-rinkiminio Studentų Parlamento posėdžio apžvalga

Atnaujinta: 2022-06-20

Gegužės 28 dieną ataskaitiniame-rinkiminiame Studentų Parlamento (toliau – SP) posėdyje Lietuvos sporto universiteto studentų atstovybė (toliau – LSU SA) užbaigė gražią, spalvingą 2021-2022 metų kadencijos istoriją ir tuo pačiu pradėjo kitą etapą, išrinkdama naują Prezidentą kartu su komanda ir kitų organų narius.

 

Vienos pirmųjų posėdyje buvo pristatytos išsamios LSU SA veiklos ir finansinės ataskaitos, LSU SA Revizijos komisijos ataskaita. Narių ir svečių kantrybę išbandęs pirmosios ataskaitos pristatymas užtruko ilgai, virš pusvalandžio (sunku keliais sakiniais aprašyti kiek daug ir kokius kalnus spėjo nuversti organizacija per vienerius metus), tiesa, būtų kur kas liūdniau, jei būtume užtrukę vos 10 minučių. Gera žinia, jog abi tapo sėkmingai patvirtintos, o po Revizijos ataskaitos dar tuometinė prezidentė Miglė Julija Dudėnaitė uždavė klausimą pirmininkui: „kokie galėtų būti jūsų, kaip organizacijos Revizijos, pasiūlymai dėl studentų įsitraukimo į pozicijų rengimą, kadangi minėjote, kad šiuo metu jis yra per mažas?“ . Revizijos ataskaitą pristatęs Paulius Kučas atsakė, kad apie pozicijas būtų galima kalbėti per seniūnų susitikimus, didinant jų įsitraukimą.


Vėliau pagal darbotvarkę su LSU SA Atestacijos komisijos ataskaitos dokumentais narius supažindino pirmininkė Ieva Lukoševičiūtė. Esant 6 susilaikiusiems Atestacijos komisijos ataskaita sulaukė SP patvirtinimo.

 

Kalbant apie pikantiškiausią posėdžio dalį, konstatuotina, jog į Prezidento pareigas kandidatavo ne vienerius metus LSU SA Projektų ir partnerystės komiteto koordinatore buvusi Sandra Baltramonaitytė, kuriai pristačius veiklos gaires, salėje prasidėjo diskusija.


Pirmoji klausimą uždavė Ieva Lukoševičiutė, teiraudamasi “Kaip buvo renkama komanda?“, į ką S. Baltramonaitytė atsakė, jog seni koordinatoriai padėjo išrinkti galimus kandidatus. Savo ruožtu Vaivai Vaičiulytei nuostabą sukėlė laisva likusi viceprezidento pozicija. Kandidatė į Prezidentus paatviravo, jog kalbinti nariai atsisakė šios pareigybės prisiėmimo ir patikino, kad šis klausimas bus ir toliau sprendžiamas Valdyboje. Kylant rankoms salėje, S. Baltramonaitytė atidengė planų širmą atstovavimo srityje, dėl naujovių kurioje domėjosi G.Samulevičiūtė, pareiškusi, jog ketina stiprinti ryšį su administracija ieškant kompromisų problemų sprendime. Revizijos pirmininko P. Kučo paklausta, kandidatė išskyrė finansų srities ir pačios organizacijos stiprinimą, kaip prioritetinį savo kadencijos darbą. Lietuvos studentų sąjungos atstovei Gabrielei Šturmaitei rūpėjo, kokią didžiausią problemą Lietuvos aukštajame moksle mato S. Baltramonaitytė: “Dėstytojų kompetencijos.”, - nedelsdama atsakė tribūnoje stovinti kandidatė.

Pasibaigus auditorijos klausimams, sėkmingų Prezidento rinkimų balsavimo rezultatai pasižymėjo įvairove: už Sandrą Baltramonaitytę – 18, prieš– 2, susilaikė – 7 ir 1 biuletenis buvo pripažintas sugadintu.

 

Laikydamiesi darbotvarkės punktų eiliškumo, į Valdybą dvejų metų kadencijai delegatai išrinko Miglę Juliją Dudėnaitę, Roką Kačiulį ir Donatą Bagdonavičiūtę, o į LSU Tarybą – LSU alumnas, savo studijavimo metais LSU SA prezidentavęs Sigitas Sidaravičius.


Iš 6 į Senatą kandidatavusių asmenų SP palaikymo sulaukė Polina Maskaliova, Miglė Stasiukynaitė, Stel, Šigauskaitė ir Milda Treigienė. Pagal LSU studentų atstovybės darbo reglamentą neišrinktą likusį Senato narį skyrė nauja LSU SA Prezidentė S. Baltramonaitytė. Senatorių komandą papildė aktyvi studentė, Sandra Jatulytė- Vaičiūnė.


Pagal rinkimų rezultatus Revizijoje 2022-2023 metais darbuosis Vėjūnė Misikaitė ir Stela Šigauskaitė, vadovaujant bendru sutarimu SP posėdžio metu išrinktai pirmininkei, Gabrielei Samulevičiūtei.


Po pakartotino balsavimo dėl Atestacijos komisijos sudėties galiausiai buvo patvirtintos dvi kandidatūros – I. Lukoševičiūtė ir M. Stasiukynaitė, o trečio asmens rinkimai vyks kito SP posėdžio metu.


Prieš pereinant prie kilmingosios Garbės narių rinkimų dalies buvo priimtas operatyviai pristatytas LSU SA Darbo Reglamento pakeitimų projektas.

 

Didžiuojamės Garbės nariais, kuriais tapo Žmogiškųjų išteklių srityje nusipelnusi Vaiva Vačiulytė, eilę pareigų per 5 metus organizacijoje praėjusį Ieva Lukoševičiūtė, kadenciją užbaigusi Prezidentė Miglė Julija Dudėnaitė ir LSU Alumnas, dabar jau ir atstovybės deleguotas LSU Tarybos narys Sigitas Sidaravičius.


48 peržiūros

Comments


bottom of page