top of page

Antras dublis

Gegužės 27 dieną įvyko kasmetinis LSU SA rinkiminis-ataskaitinis Studentų Parlamento posėdis, kurio metu buvo pristatytos LSU SA veiklos ir finansinės bei Revizijos ir Atestacijos komisijos ataskaitos. Taip pat išrinkti nauji Valdybos, Senato, Revizijos ir Atestacijos komisijos nariai bei Prezidentas.


Tačiau, kokią prasmę turi šis jau tvirta tradicija tapęs Studentų Parlamento posėdis? Juk visa tai ne vien apie rinkimus ar atasakaitas. Šis posėdis - tai studentų demokratijos šventė, kuri uždaro mūsų, kaip organizacijos, vieną iš etapų, bet atidaro kitą, naujų iššukių, nepamirštamų akimirkų bei jaukios bendrystės kupiną laikotarpį. Na, o dabar, apžvelkime šios kilnios šventės sunokintus vaisius.


VALDYBA


Valdyba - tai kolegialus valdymo organas, kuris veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Įstatais, Darbo Reglamentu bei Studentų Parlamento sprendimais.

Šį valdymo organą sudaro 7 nariai - Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 dvejų metų kadencijai Studentų Parlamente išrinkti asmenys.


Vykusio posėdžio metu į atsilaisvinusias vietas išrinkti Vadybos nariai:

 • Ieva Lukoševičiūtė (1 metų laikotarpiui),

 • Lukas Kuzminskis (1 metų laikotarpiui),

 • Deimantė Baranauskaitė (2 metų kadencijai),

 • Samanta Pronckutė (2 metų kadencijai).

Į septintojo Valdybos nario vietą bus renkamas naujas kandidatas kito Studentų parlamento posėdžio metu.


SENATAS


Senatas - tai Universiteto akademinių reikalų valdymo organas.

Šį valdymo organą sudaro 25 senatoriai, iš jų - 5 studentai.


Vykusio posėdžio metu į LSU Senatą išrinkti nariai:

 • Fausta Važgauskaitė,

 • Ieva Lukoševičiūtė,

 • Austėja Babonaitė,

 • Samanta Pronckutė.

Į penktojo Senato nario vietą bus renkamas naujas kandidatas kito Studentų parlamento posėdžio metu.


REVIZIJA


Revizija - yra nepriklausomas kolegialus organas, kuris vadovaujasi Darbo Reglamentu, LSU SA Įstatais ir kitais teisės aktais.

Šį organą sudaro 3 nariai, o juo būti gali bet kuris asmuo (išskyrus Darbo Reglamente nurodytus atvejus).


Vykusio posėdžio metu į Reviziją išrinkti nariai:

 • Gabrielė Samulevičiūtė (pirmininkė),

 • Jovita Viatkinaitė,

 • Fausta Važgauskaitė.


ATESTACIJOS KOMISIJA


Atestacijos komisija - sudaroma iš 3 arba 5 narių vieneriems metams. Atestacijos reikalavimus nustato Atestacijos nuostatai.


Vykusio posėdžio metu į Atestacijos komisiją išrinkti nariai:

 • Lukas Kuzminskis,

 • Ieva Lukoševičiūtė,

 • Julija Preidytė.


PREZIDENTAS


Prezidentas - tai vienasmenis valdymo organas, atsakingas už LSU SA veiklą. Jis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, LSU SA Įstatais, Darbo Reglamentu, Studentų Parlamento, Valdybos ir Revizijos sprendimais.

Vykusio posėdžio metu Į Prezidentus išrinkta Polina Moskaliova.


Balsavimo rezultatai:

 • Už Poliną Moskaliovą - 16,

 • Prieš Poliną Moskaliovą - 5,

 • Susilaiko - 2.

Kadangi po įvykusio posėdžio liko 1 laisva Valdybos nario bei 1 laisva Senatoriaus vieta, bus reikalingas antras dublis (bus šaukiamas papildomas Studentų Parlamento rinkiminis posėdis).


Tikimės, kad naujai išrinkta komanda ir toliau tęs LSU SA tikslą, puoselės vertybes, atstovaus studentus, rūpinsis dėl jų gerovės ir stengsis dėl šviesesnio rytojaus. Tad linkime sėkmės nariams naujose jų pareigose!


Na, o pakartotiniame Studentų Parlamento posėdyje buvo išrinkti kandidatai į laisvas Senato bei Valdybos vietas. Taigi su džiaugsmu pranešame, kad septintąją Valdybos vietą užėmė Ema Kentraitė, o penktąją Senato vietą - Giedrius Merkevičius. Sveikiname naujuosius šių valdymo organų narius ir taip pat linkime sėkmės!

6 peržiūros

Comments


bottom of page