top of page

ŠAUKIAMAS STUDENTŲ PARLAMENTO POSĖDIS

Atnaujinta: 2022-03-27

ENGLISH BELOW Studentų parlamento posėdis vyks rugsėjo 28 dieną (antradienį) 14:00 val. nuotoliniu būdu per MS Teams platformą.


Darbotvarkė:

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

2. Posėdžio sekretoriaus tvirtinimas.

3. Metinio LSU studentų atstovybės veiklos plano projekto tvirtinimas.

4. LSU SA stipendijų skyrimo nuostatų patikslinimo svarstymas ir tvirtinimas.

5. Einamieji klausimai.


STUDENT PARLIAMENT MEETING IS BEING CALLED


The Student Parliament will happen remotely via the MS Teams platform on Tuesday 28 September at 14:00.


Agenda:

1. Approval of the agenda.

2. Approval of the Secretary of the meeting.

3. Approval of the annual plan of activities of the LSU Students' Association.

4. Consideration and approval of the LSU SA Scholarship Regulations.

5. Current issues.

9 peržiūros

Comments


bottom of page