top of page

Šaukiamas pakartotinis Studentų Parlamento posėdis

Atnaujinta: 2022-03-27

Studentų Parlamento oficialių narių dėmesiui,

Šaukiamas pakartotinas Studentų Parlamento posėdis. Posėdis vyks vasario 9 d. (trečiadienis) 13:00 gyvai LSU SA patalpose. Posėdžio darbotvarkė: 1. Posėdžio sekretoriaus tvirtinimas.

2. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

3. Tarpinė LSU SA veiklos ataskaita - apžvalga.0

4. LSU SA finansinė ataskaita už 2021m. birželio - gruodžio mėnesius.

5. LSU SA 2022m. biudžeto projekto svarstymas ir tvirtinimas.

6. LSU SA Atestacijos komisijos ataskaita (Atestacijos komisijos pirmininkė Ieva Lukoševičiūtė).

7. LSU SA Atestacijos procedūrų nuostatų projekto tvirtinimas (Atestacijos komisijos pirmininkė Ieva Lukoševičiūtė).

8. Dėl tolimesnių Studentų Parlamento posėdžių organizavimo (diskusija).

9. Diskusija dėl studijų organizavimo tvarkos ir tutorių veiklos (SRK koordinatorė Ieva Miniauskaitė).

10. Einamieji klausimai.12 peržiūrų

Comments


bottom of page