• LSU SA

Šaukiama LSU SA Konferencija

Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybės (toliau – LSU SA) Valdyba vadovaudamasi LSU SA įstatų 7.3 punktu, kuriame rašoma, kad „Konferencija šaukiama ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Konferenciją šaukia ir jos darbo tvarką nustato Valdyba. Neeilinė konferencija šaukiama, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/2 LSU SA narių, Valdyba jos priimtu nutarimu arba Revizijos komisija.“, šaukia š. m. (2020) birželio mėn. 13 d. (šeštadienis) 12.00 val. Lietuvos sporto universiteto patalpose ataskaitos teikimo ir rinkiminę konferenciją.

0 views
Įmonės kodas: 135523239
Adresas: Sporto g. 6, Kaunas, LT-44221
Sąskaita: LT543500010004066271
UAB "Paysera LT"
El. Paštas: biuras@lsusa.lt
LSU SA REKVIZITAI