11-23, pr | Online meeting

LSU SA | Valdyba

Darbotvarkė: Dėl darbotvarkės tvirtinimo; Dėl sekretoriaus tvirtinimo; Dėl LSU SA konferencijos šaukimo; Dėl LSU SA biudžeto tikslinimo projekto tvirtinimo; Diskusija dėl vidinės darbo tvarkos; Einamieji;
Tickets Are Not on Sale

Time & Location

2020-11-23 19:00
Online meeting