11-20, an | LSU

LSU Akademinės ir profesinės etikos komisijos posėdis

Dalyvauja: Paulius Kučas, Agnė Sankauskaitė. *Komisija universitete inicijuoja dėstytojų, mokslininkų, studentų ir klausytojų, administracijos, aptarnaujančio ir pagalbinio personalo akademinės ir profesinės etikos raštingumo kėlimą ir svarsto su Akademine ir profesine etika susijusius pažeidimus.
Registration is Closed

Time & Location

2018-11-20 11:00
LSU, Sporto g. 6, Kaunas, Lithuania
Registration is Closed